På denna sida lägger vi löpande ut artiklar där vi djupdykt i olika områden inom friluftsliv och överlevnad – perfekt för dig som vill veta mer inför en kurs eller kanske repetera det du tidigare har lärt dig praktiskt hos oss. Nedan ser du några av de senaste inläggen, för att läsa alla artiklar inom respektive ämneskategori tryck här: 

Alla artiklar inom FRILUFTSLIV

 

Alla artiklar inom ÖVERLEVNAD

En blå sovsäck ligger på ett orange uppblåsbart liggunderlag i ett rött tält.

Att välja rätt liggunderlag

När du ska köpa ett liggunderlag finns det olika aspekter som styr vad som är bäst för just dig. Hur ofta och under vilken årstid ska du främst använda det?
Read More

Vatten och vattenrening i nödsituation

Upptäck vattenets avgörande roll för överlevnad och lära dig de bästa teknikerna för vattenrening i krissituationer. Utforska symtom på uttorkning, strategier för att hitta vattenkällor och säkra metoder för vattenrening.
Read More

Klä dig enligt lager-på-lager-principen

Att klä sig rätt vid aktivt friluftsliv, där vädret kan vara både en vän och en fiende  är avgörande för en säker och njutbar upplevelse. Detta kräver en förståelse för flerskiktsprincipen
Read More

Nödbivack kan rädda ditt liv del 2

Nu är det dags, du har beslutat dig för att övernatta och du har samlat byggmateriel för att bygga en nödbivack. En bivack är en ”koja” eller på engelska ”shelter”
Read More
två renar, en vaja och en kalv ser ut som att de gosar med varandra

Allemansrätten i svenska fjällen

I den här artikeln ska jag förklara vad som gäller enligt allemansrätten när vi besöker fjällen, vår svenska fjällvärld, den hänsyn vi måste visa naturen, samerna och deras rennäring. I
Read More
Torbjörn Selin ligger i en nödbivack med dänd eld det ryker från elden skogen är grön och lummig

Nödbivack kan rädda ditt liv del ett

En självklar kunskap inom överlevnad är att i en nödsituation kunna skydda sig själv från kyla, regn, vind med en nödbivack
Read More