En man undersöker en till synes skadad person. i bakgrunden ser vi en vacker sjö
En man undersöker en till synes skadad person. i bakgrunden ser vi en vacker sjö

Storsjön, Viskafors. Sportfiskeklubben pelikanens klubblokal.

09:00 – 18:00

1 995 kr

Här kommer datum publiceras för 2025

Välkommen till Repetitionskursen för Första Hjälpen i Friluftslivet! Denna kurs är  utformad för att hjälpa dig att fräscha upp och förbättra dina praktiska färdigheter i omhändertagande när professionell sjukvård är långt borta. 

Kursen arrangeras i samarbete med våra goda vänner från företaget milMED.

Kvalitetsgaranti

Vi utgår från Katastrofmedicinskt centrums utbildning ”Stoppa blödningen”, PHTLS (Prehospital Trauma Life Support), samt Svenska HLR- rådets utbildningsprogram i Första hjälpen. Detta program baseras på de internationella riktlinjerna: 

 • European and Resuscitation Council (ERC)
 • International Federation of Red Cross and Red Crescent Sociétés

Kursinnehåll

 • Repetition av undersökningsmetodik LX-ABCDE
 • Praktiska tillämpningsövningar
 • Teoretisk uppdatering av de senaste rönen och praxis
 • Fråge- och diskussionsstund

Förkunskaper

 • Första hjälpen i friluftslivet eller motsvarande utbildning.
 • Teoriunderlag som vi skickar i förväg
 • Aktuella kunskaper inom HLR

Varför du ska gå repetitionskursen

 1. Uppdaterade kunskaper: Genom att delta i repetitionskursen får du möjlighet att uppdatera dina kunskaper inom första hjälpen i friluftslivet. Detta inkluderar de senaste rönen och bästa praxis som är specifika för friluftsmiljöer.

 2. Praktisk övning: Repetitionskursen ger dig chansen att öva dina färdigheter i en kontrollerad friluftsmiljö. Genom praktiska övningar stärker du din förmåga att tillämpa första hjälpen-tekniker  i utomhusmiljöer.

 3. Säkerhetsmedvetenhet: Kursen ökar din medvetenhet om potentiella risker och faror i vildmarksmiljöer. Du lär dig att identifiera och hantera specifika medicinska utmaningar som kan uppstå under friluftsaktiviteter.

 4. Teamarbete: Första hjälpen i friluftslivet kan kräva samarbete och kommunikation. Genom repetition och övningar har du möjlighet att träna på att arbeta effektivt som en del av ett team och koordinera insatser vid nödsituationer utomhus.

 5. Förtroende och lugn: Genom att upprepa och öva kommer du att öka ditt förtroende för att agera i en nödsituation i friluftslivet. Detta är särskilt värdefullt för att hantera stress och fatta snabba och rationella beslut i utomhusmiljöer.

 6. Anpassad för friluftslivet: Repetitionskursen fokuserar specifikt på de utmaningar och situationer som kan uppstå under friluftsaktiviteter. Detta gör att du kan anpassa dina färdigheter och kunskaper för att bättre hantera specifika situationer relaterade till utomhusäventyr.

Praktikaliteter

Kursen genomförs både inom och utomhus. Stugan ligger mycket vackert vid stranden. Den innehåller kök med rinnande vatten och torrtoalett.

Tänk på oömma kläder.

Medför egen mat för hela dagen. Vi bjuder på te och kaffe.