En sal med många åhörare sitter med ryggen mot kameran. Torbjörn föreläser vänd mot kameran och man ser en bild från bildspelet på en skärm..
Torbjörn Selin föreläser om vattenrening med en presentation i bakgrunden. I förgrunden syns ryggarna av en sittande publik.
Foto: Rickard Fält

Skaffa dig beredskap att bli en överlevare när krisen slår till

Omvärlden är mer osäker idag än på länge. Att öka företagets, din egen och din familjens trygghet är en investering för framtiden. En krissituation kommer ofta överraskande, i hemmet, på jobbet, i friluftslivet eller på resan. Med våra föreläsningar om mentala förberedelser och överlevnadskunskap, kommer du att vara förberedd på katastrofer på ett helt nytt sätt.

Fokus i föreläsningarna läggs på hur du förbereder dig mentalt, praktiskt och fysiskt för att lättare hantera en kris. Lär dig hur människor normalt reagerar i en akut krissituation och hur du själv kan reagera handlingskraftigt och konstruktivt med hjälp av enkla minnesregler. 

Ett brett spektra av egna erfarenheter och anekdoter blandas med teoretiska kunskaper. Detta framförs på ett informativt men samtidigt lättsamt sätt.

Vi erbjuder föreläsningar inom följande områden:

  • beredskap
  • prepping
  • överlevnad

Föreläsningarna kan genomföras både på svenska och engelska. Här kan du läsa mer om föreläsare Torbjörn Selin.

Beredskapsexpert Torbjörn Selin pratar med yvigt kroppsspråk om beredskap under en föreläsning.
Foto: Jakob Bjerke
Beredskapsföreläsning:

Din roll i beredskapen när samhället vänds upp och ner

Vilka krav ställs på dig och din organisation för att kunna hantera en stor störning i samhällets funktionalitet? Vad tar kommun och myndigheter ansvar för och vad förväntas du klara själv? I denna föreläsning tittar vi närmare på samhällets styrkor, svagheter och prioriteringar när det gäller krisberedskap.

Torbjörn Selin föreläser om vattenrening.
Foto: Rickard Fält
Preppingföreläsning:

"When shit hits the fan" - så preppar du

En modern prepper är en person som helt enkelt tänkt till lite grann och förberett sig på att klara en annorlunda vardag till följd av en samhällskris av något slag. Kanske behöver någon i familjen lämna övriga för att gå till sitt samhällsviktiga arbete? Hur förbereder ni er på det? I denna föreläsning om prepping får du veta hur du kan ligga steget före om “shit hits the fan”/ den stora krisen kommer. 

Torbjörn Selin sitter på en klippa med blå himmel bakom med ett tänt nödsignalbloss i handen. det lyser starkt och ryker.
Foto: Julia Forsberg, Bohusläningen
Överlevnadsföreläsning:

Preparatus Supervivet - den förberedde överlever

Att hamna i en situation där du kämpar för din egen överlevnad är förstås det värsta som kan hända en människa. Hur kan du förbereda dig för en sådan extrem situation? Och vad är det egentligen som gör en människa till överlevare? I denna föreläsning belyser vi vilka mentala, fysiska och kunskapsmässiga förberedelser som gör dig bättre rustad i en nödsituation.

 

Kombinationsföreläsning:

Överlev katastrofen! – Steget bortom krislådan

Svårt att välja? Då rekommenderar vi vår uppskattade kombination av beredskap, prepping och överlevnad som vi kallar  “Överlev katastrofen! – Steget bortom krislådan” där vi berättar ingående hur du som privatperson kan förbereda dig för katastrofen hemma. Fokus ligger på det vi kallar för hemberedskap. Vi lägger också till ytterligare en nivå  och pratar om prepping, hur du kan vara mer förberedd än dina grannar. Lämplig tid är 1,5h till 2h.

Låt oss anpassa föreläsningen efter era behov

Vi kan anpassa föreläsningarna efter era behov och önskemål. Detta så att ni upplever att er grupp får ut så mycket som möjligt av det vi förmedlar. Ni behöver inte kunna någonting om ämnet för att få ut massor av våra föreläsningar. Men om ni har en del kunskaper redan och vill fördjupa er då önskar vi att ni kan förtydliga för oss vad ni vill få ut av föreläsningen.

Moderator och event

Vi kan även hjälpa er med planering och moderering av temadagar och workshops. Berätta vad ni vill ha hjälp med och vad ni vill få ut av dagen så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa er.

En man i svarta kläder, Torbjörn Selin, tänder eld i en folieform på ett talarbord med tändstål under en föreläsning.
Foto: Jakob Bjerke

Kombinera gärna föreläsningen med ett praktiskt moment

Det går med fördel att kombinera valfri föreläsning med ett praktiskt inslag, exempelvis:

  • Hur man gör upp eld med tändstål. Om tiden, platsen och brandlarmet medger det kan vi låta åhörarna testa lite snabbt i praktiken. Går också att utvidga till en eldkurs utomhus.

  • Vi kan även förevisa hur man renar vatten. Om det finns möjlighet och tid kan vi genomföra ett moment vid intilliggande vattendrag och låta gruppen dricka vatten som vi renar direkt från naturen.

  • Första hjälpen är ett av de mest avgörande kunskaperna, vi kan lägga in ett pass om hur man stoppar akuta blödningar.

Kunder som anlitat oss tidigare

Försvarsmakten, Eksjö, 2023

Leader Sjuhärad, Borås, 2023

OPIVA Halmstad Sjukhus 2023

Vrinnevisjukhuset, Norrköping, 2022

KYH AB, distans, 2022

Lantmäteriet, Eksjö, 2022

Emmaboda Bibliotek, 2022

Landahl Advokatbyrå, Stockholm, 2022

Vildland friluftsbutik, Borås,  2022

HSB Skåne, Lund, 2022

Cygni, Göteborg, 2022

Försvarets Radioanstalt, FRA, 2021

Försvarets Materielverk, Stockholm (inspelning studio), 2021 

UpZone, Borås, 2020

Försvarsmakten, Hemvärnsbataljon, Borås, 2018

I samband med krisberedskapsveckan:

Älvkarlaby Kommun, 2022

Svalöv Kommun, 2022

Kungsbacka Kommun, distans från studio, 2021 

Halmstad kommun, distans från studio, 2021

Växjö Kommun, 2019

Ljungby Kommun, 2019

Läs deras recensioner