Torbjörn föreläser för 100 personer i Växjö kommun under krisberedskapsveckan.

Enl. önskemål

Enl. önskemål

Offert lämnas gärna på begäran

Frågor och bokning, maila info@allinnature.se, eller via KONTAKT 

Är du förberedd om det oförutsedda skulle inträffa på vandringen eller fisketuren? Vet du hur du skall förbereda dig innan du ger dig ut på svampplockning?

Vad gör du om elen bryts och vattnet inte rinner i kranen? Om internet ligger nere? När vårt samhälle drabbas av kris, som extremt väder, smitta, it-attacker, olyckor eller militära konflikter Hur reagerar de flesta i en akut krissituation?

 

En krissituation kommer alltid överraskande, antingen i hemmet eller i friluftslivet eller på resan. Alla har nytta av överlevnadskunskap, att känna till samhällets beredskap och sårbarheter, att veta hur du kan förbereda dig på det värsta?

Vi genomför föreläsningar inom:

  • överlevnad
  • krisberedskap
  • prepping
  • krigsberedskap

Att öka sin egen och familjens trygghet är en ökande trend i samhället.

Gemensamt för alla överlevnadssituationer är att vi inte trodde att vi skulle hamna där. Överlevnadsexperten Torbjörn Selin delar med sig av sina över 20 års erfarenhet inom ämnet överlevnad. Hur du i första hand undviker att hamna i en överlevnadssituation men också hur du skall tänka och agera om det värsta inträffar. Egenupplevda erfarenheter blandas med teoretiska kunskaper. 

Torbjörns arbetar till vardags yrkesmässigt med kommuners, länsstyrelser och centrala myndigheters förberedelse inför kris, katastrof och krig samt medverkat i regionala och centrala nätverk inom området. Torbjörn har utbildats av MSB inom flera områden.

Torbjörn håller sig ständigt uppdaterad. Inget lämnas åt slumpen och fakta källgranskas. Torbjörn presenterar på ett trovärdigt och samtidigt lättsamt och humoristiskt sätt med bra kontakt med publiken när han delar med sig av sin samlade erfarenhet. Låt oss komma ut till er och förgylla ert möte eller konferens med en intressant och annorlunda föreläsning.

 

Kursinnehåll

Enligt överenskommelse, tid och ämnen.

Förkunskaper

Torbjörn föreläser för ett 100 tal personer i Växjö under krisberedskapsveckan 2019.