o_EswpgC

Enl. önskemål

Enl. önskemål

Offert lämnas gärna på begäran

Frågor och bokning, kontakta info@allinnature.se

All in Nature SWEDEN genomför olika föreläsningar inom ämnet överlevnad. Egenupplevda erfarenheter blandas med teoretiska kunskaper. Vår grundare och huvudisnstruktör Torbjörn har sedan 2000 utbildat över tusen personer i överlevnad under årets alla årstider, han är nyfiken och alltid villig att lära sig nytt. Sällan lämnas något åt slumpen och fakta källgranskas. Torbjörn presenterar på ett trovärdigt och samtidigt lättsamt och humoristiskt sätt med bra kontakt med publiken när han delar med sig av sin samlade erfarenhet. Låt oss komma ut till er och förgylla ert möte eller konferens med en intressant och annorlunda föreläsning.

Det finns även möjligheter att få en föreläsning om begreppet prepping med information om samhällets krisberedskap. Torbjörns arbetar sedan sex år tillbaka yrkesmässigt med kommuners, länsstyrelser och centrala myndigheters förberedelse inför kris, katastrof och krig samt medverkat i regionala och centrala nätverk inom området. Torbjörn har utbildats av MSB inom flera områden.

Kursinnehåll
  • Vill du veta mer om överlevnad?
  • Hur tänker en överlevare?
  • Hur hanterar du bättre en överlevnadssituation?
  • Hur kan du förbereda dig?
  • Prepping och samhällets krisberedskap
Förkunskaper