Torbjörn föreläser för 100 personer i Växjö kommun under krisberedskapsveckan.

Enl. önskemål

Enl. önskemål

Offert lämnas gärna på begäran

Frågor och bokning, kontakta info@allinnature.se

Vi genomför föreläsningar inom ämnet överlevnad,  krisberedskap och även, prepping som är en ökande trend i samhället. Egenupplevda erfarenheter blandas med teoretiska kunskaper. Vår grundare och huvudinstruktör Torbjörn Selin har sedan 2000 utbildat över tusen personer i överlevnad. Torbjörn arbetar sedan sju år med samhällets krisberedskap på lokal, regional och nationell nivå. Torbjörn håller sig ständigt uppdaterad. Inget lämnas åt slumpen och fakta källgranskas. Torbjörn presenterar på ett trovärdigt och samtidigt lättsamt och humoristiskt sätt med bra kontakt med publiken när han delar med sig av sin samlade erfarenhet. Låt oss komma ut till er och förgylla ert möte eller konferens med en intressant och annorlunda föreläsning.

Det finns även möjligheter att få en föreläsning om begreppet prepping med information om samhällets krisberedskap. Torbjörns arbetar sedan sex år tillbaka yrkesmässigt med kommuners, länsstyrelser och centrala myndigheters förberedelse inför kris, katastrof och krig samt medverkat i regionala och centrala nätverk inom området. Torbjörn har utbildats av MSB inom flera områden.

Kursinnehåll
  • Vill du veta mer om överlevnad?
  • Hur tänker en överlevare?
  • Hur hanterar du bättre en överlevnadssituation?
  • Hur kan du förbereda dig?
  • Samhällets sårbarhet och styrkor
  • Krisberedskap lokalt, regionalt och nationellt
  • Prepping
Förkunskaper