En sal med många åhörare sitter med ryggen mot kameran. Torbjörn föreläser vänd mot kameran och man ser en bild från bildspelet på en skärm..
Torbjörn föreläser för 100 personer i Växjö kommun under krisberedskapsveckan.

Enl. önskemål

En till tre timmars föreläsningar

Heldagar i workshopformat

 

Offert lämnas gärna på begäran

Frågor och bokning, maila info@allinnature.se, eller via KONTAKT 

Föreläsningar för er som vill bli överlevare när krisen slår till.

En krissituation kommer ofta överraskande, i hemmet, på jobbet, i friluftslivet eller på resan. Med metal förberedelse och överlevnadskunskap, kommer du vara förberedd på att något oväntat kan inträffa.

Hur kan du förbereda dig mentalt, praktiskt och fysiskt för att lättare hantera en kris. Lär dig hur du normalt reagerar i en akut krissituation och lär dig att reagera handlingskraftigt och konstruktivt med enkla minnesregler.

Föreläsningarna kan genomföras både på svenska och engelska.

Ett brett spektra av egenupplevda erfarenheter och anekdoter blandas med teoretiska kunskaper på ett informativt men samtidigt lättsamt sätt.

Våra föreläsningar har följande rubriker och du kan läsa om innehåll längre ner:

 • överlevnad
 • krisberedskap
 • prepping
 • krigsberedskap

Omvärlden är mer osäker idag än på länge. Att öka företagets, din egen och din familjens trygghet är en investering för framtiden.

Ansvarig föreläsare Torbjörn Selin

Krisberedskaps och överlevnadsexperten Torbjörn Selin har utbildat tusentals människor i överlevnad och utbildat kommuner, myndigheter, samt större företag i krisberedskap och krisledning. Torbjörn är utbildad av försvarsmakten och MSB och arbetar i dag professionellt inom ovanstående områden.

Några nämnvärda erfarenheter är auktoriserad säkerhetschef i försvarsmaken, FN-tjänst, överlevnadsinstruktör,  utveckling av nationella säkerhets och krisberedskapsfrågor och stabschefsarbete vid stora katastrofer.

Under föreläsningarna presenterar Torbjörn  på ett trovärdigt, avslappnat,  lättsamt och humoristiskt sätt med bra kontakt med publiken. Det är allvarliga ämnen men att samtisigt träffsäkert kunna skämta ökar stämningen och entusiasmen att lyssna vidare.

Låt oss komma till er och förgylla er konferens med en intressant och minnesvärd föreläsning.

Läs mer om Torbjörn här

 

Föreläsningarnas innehåll

Överlevnad:

 • Hur du förbereder dig mentalt och praktiskt för äventyr i naturen.
 • Hur du prioriterar åtgärder för att rädda dig själv om du hamnar i en överlevnadssituation.

Krisberedskap:

 • Hur samhället fungerar och inte fungerar vid kriser. 
 • Vad myndiheterna prioriterar för insatser, när kommer du prioriteras. 
 • Vilka typer av hot finns det som kan drabba oss alla. 
 • Hur ska du agera och hur kan du förbereda dig för en kris eller katastrof.

Prepping:

Föreläsningen utgår från krisberedskap och samhällets funktionalitet, men ger dig fördjupade kunskaper i hur du kan förbereda dig hemma för kriser och katastrofer. En prepper i våra ögon behöver inte vara en extremist som bor i en bunker, utan en förberedd riskmedveten och ansvarstagande medborgare som vill vara steget före och mer förberedd än de flesta andra.

Krigsberedskap:

 • Hur kan ditt företag förbereda sig för ett krig, hur kommer samhället ställa om.
 • Vad gäller för krigsplacering och skyldigheten att gå till jobbet.
 • Kommer några anställda vara kvar.
 • Kommer era anställda kunna lita på samhället och exempelvis att förskolorna håller öppet när krigsmullret ekar i någon del eller i hela vårt land.

 

Förkunskaper när du bokar en föreläsning

Ni behöver inte kunna någonting om ämnet för att få ut massor av våra föreläsningar. Om ni har kunskaper och vill fördjupa er då önskar vi att ni kan förtydliga för oss vad ni vill få ut av föreläsningen.

Torbjörn föreläser för 100 personer i Växjö under krisberedskapsvecka.

Kunder

Vrinnevisjukhuset, Norrköping, 2022

KYH AB, distans, 2022

Lantmäteriet, Eksjö, 2022

Emmaboda Bibliotek, 2022

Landahl Advokatbyrå, Stockholm, 2022

Vildland friluftsbutik, Borås,  2022

HSB Skåne, Lund, 2022

Cygni, Göteborg, 2022

Försvarets Radioanstalt, FRA, 2021

Försvarets Materielverk, Stockholm (inspelning studio), 2021 

UpZone, Borås, 2020

Försvarsmakten, Hemvärnsbataljon, Borås, 2018

I samband med krisberedskapsveckan:

Älvkarlaby Kommun, 2022

Svalöv Kommun, 2022

Kungsbacka Kommun, distans från studio, 2021 

Halmstad kommun, distans från studio, 2021

Växjö Kommun, 2019

Ljungby Kommun, 2019