En sal med många åhörare sitter med ryggen mot kameran. Torbjörn föreläser vänd mot kameran och man ser en bild från bildspelet på en skärm..

Enl. önskemål

En till tre timmars föreläsningar

Heldagar i workshopformat

 

Offert lämnas gärna på begäran

Frågor och bokning, maila info@allinnature.se, eller via KONTAKT 

Föreläsningar för er som vill bli överlevare när krisen slår till.

En krissituation kommer ofta överraskande, i hemmet, på jobbet, i friluftslivet eller på resan. Med våra föreläsningar om metala förberedelser och överlevnadskunskap, kommer du vara förberedd på katastrofen på ett helt nytt sätt.

Hur du förbereder dig mentalt, praktiskt och fysiskt för att lättare hantera en kris. Lär dig hur människor normalt reagerar i en akut krissituation och lär dig själv att reagera handlingskraftigt och konstruktivt med enkla minnesregler.

Föreläsningarna kan genomföras både på svenska och engelska.

Ett brett spektra av egenupplevda erfarenheter och anekdoter blandas med teoretiska kunskaper på ett informativt men samtidigt lättsamt sätt.

Omvärlden är mer osäker idag än på länge. Att öka företagets, din egen och din familjens trygghet är en investering för framtiden.

Våra föreläsningar har följande rubriker och du kan läsa om innehåll längre ner:

 • överlevnad
 • krisberedskap
 • prepping
 • krigsberedskap
Torbjörn föreläser för 100 personer i Växjö kommun under krisberedskapsveckan.
Huvudansvarig föreläsare Torbjörn Selin

Krisberedskaps och överlevnadsexperten Torbjörn Selin har utbildat tusentals människor i överlevnad och utbildat kommuner, myndigheter, samt större företag i krisberedskap och krisledning. Torbjörn är utbildad av försvarsmakten och MSB och arbetar i dag professionellt inom båda ovanstående områden.

Några nämnvärda erfarenheter är auktoriserad säkerhetschef i försvarsmaken, FN-tjänst, överlevnadsinstruktör,  utveckling av nationella säkerhets och krisberedskapsfrågor och stabschefsarbete vid stora katastrofer.

Under föreläsningarna presenterar Torbjörn  på ett trovärdigt, avslappnat,  lättsamt och humoristiskt sätt med bra kontakt med publiken. Det är allvarliga ämnen men att samtisigt träffsäkert kunna skämta ökar stämningen och entusiasmen att lyssna vidare.

Låt oss komma till er och förgylla er konferens med en intressant och minnesvärd föreläsning.

Läs mer om Torbjörn här

 

Anpassning efter era behov

Vi kan anpassa föreläsningarna efter era behov och önskemål. Detta så att ni upplever att er grupp får ut så mycket som möjligt av det vi förmedlar.

Ni behöver inte kunna någonting om ämnet för att få ut massor av våra föreläsningar. Men om ni har en del kunskaper redan och vill fördjupa er då önskar vi att ni kan förtydliga för oss vad ni vill få ut av föreläsningen.

Moderator och event

Vi kan även hjälpa er att moderera temadagar och workshops. Berätta vad ni vill ha hjälp med och vad ni vill få ut av dagen så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa er.

Vi kan även medverka vid planering av event ad större omfattning.

Överlevnad

Vi har valt att presentera överlevnad med elva rubriker som du ser ovan, vi kommer beröra alla punkterna mer eller mindre ingående.

Föreläsningen handlar dels om psyket hos en överlevare. Vad är utmärkande drag hos de som överlevt olika överlevnadssituationer. Går det för en helt ”vanlig” människa att träna upp sig mentalt för att stå bättre rustad om det värsta skulle hända dig?

Sedan handlar föreläsningen också om fysiska faktorer och våra fysiska behov för överlevnad. Hur mycket tål en människa, vad påverkar oss mest och således vilka behov måste vi prioritera i en nödsituation.
Vi går igenom några användbara minnesregler att tillämpa.

Till sist handlar det om vilka förberedelser rent praktiskt du kan och bör göra inför olika äventyr. Men då praktisk kunskap just lämpar sig bäst på en kurs och måste övas i praktiken är de områdena mer på en orienterande nivå för att skapa en förståelse och en kunskapstörst hos publiken att vilja lära sig mer på egen hand i framtiden.
 

Praktik i samband med föreläsningen

 • Det går att kombinera föreläsningen med en förevisning av hur man gör upp eld med tändstål. Om tiden, platsen och brandlarmet medger det kan vi låta åhörarna testa lite snabbt i praktiken. Vi erbjuder också försäljnig av riktigt bra produkter inom överlevnad.
 • Vi kan även förevisa hur man renar vatten, finns möjlighet och tid kan vi genomföra ett moment vid intilliggande vattendrag och låta gruppen dricka vatten som vi renar direkt från naturen.
 • Första hälpen är ett av de mest avgörande kunskaperna, vi kan lägga in ett pass om hur man stoppar akuta blödningar.
Detta kan vi lägga in vid alla föreläsningar som ni önskar.

Krisberedskap

Bilden visar hur samhället prioriterar sina resurser vid kris. Hälso och sjukvård, äldreomsorg, förskolor, energiförsörjning, vattenproduktion, avlopp
Föreläsnkingen beskriver samhällets grundläggande funktionalitet, vilka områden som myndigheterna prioriterar vid kris. Den beskriver landets tre principer för krishantering och våra skyddsvärden. Den beskriver också vilka olika tänkbara hot som vi står inför.

Fler punkter ur innehållet:

 • Samhällets styrkor och svagheter
 • Vad du måste ansvara för själv
 • Vilka aktörer som finns i samhället inom krisberedskap
 • Var du kan lära dig mer

Rekommendation att kombinera föreläsningar

Vi rekommenderar vår kombination med föreläsningen PREPPING nedan. vi kallar den för ”Steget bortom krislådan” och den berättar ingående hur du som privatperson kan förbereda dig för katastrofen hemma. Det vi kallar för hemberedskap, men vi lägger till en nivå till och pratar om prepping, hur du kan ”preppa” och vara mer förberedd än dina grannar. Lämplig tid är minst 1,5h till 2,5h.

Prepping

Mental förberedelse för kris. utsätt dig för prövnnigar så som kurser Föreställ dig olika scenarion och hur du ska klara av dem. Ex om strömmen går eller bostaden börjar brinna

Prepping betyder att förbereda sig, av engelskans ”prepare” och latinets ”praeparatus”. Det handlar med andra ord om hur du kan förbereda dig sälv och även dina närmaste på olika typer av kriser och katastrofer.

Med vår breda erfarenhet inom både överlevnad och krisberedskap bakar vi in mängder av fakta och konkret kunskap med de bästa tipsen för din överlevnad.

Att vara ”preppad” är en livsstil, inget dramatiskt, men att vara mer redo än andra. Att inte stå där handfallen när krisen slår till utan att vara den som har rätt saker för att tryggt sitta kvar i ”båten” när alla andra köar på affären för att köpa basala saker som toalettpapper. Men också, som inom all överlevnadsträning, mental förberedelse, att se krisen innan den händer och att vara beredd att agera för sin egen överlevnad men också för att hjälpa andra.

Föreläsningen ger dig fördjupade kunskaper i hur du kan förbereda dig hemma för kriser och katastrofer. En prepper i våra ögon behöver inte vara en extremist som bor i en bunker, utan en förberedd riskmedveten och ansvarstagande medborgare som vill vara steget före och mer förberedd än de flesta andra.

Krigsberedskap

Tvåp stridspar med granatgevär ett skott går iväg med mycket eldslågor

Föreläsningen kan rikta sig till privatpersoner lika väl som till en organisation. Vi behöver veta vilken målgrupp vi ska vända oss till för att kunna offerera och förbereda en målriktad föreläsning.

I föreläsningen går vi igenom hur staten beskriver hotbilden som vi ska förbereda oss inför vid krig samt vilka paralleller kan vi dra med Rysslans angrepp mot Ukraina.

Vi redovisar för hur både privatpersoner och företag påverkas av totalförsvarslagstiftning och den allmänna tjänsteplikten. Vårt land kommer behöva ställa om på många sätt, men målet är att samhället ska fungera så normalt det bara är möjligt.

Delar av inehållet:

 • Hur kan ditt företag förbereda sig för ett krig, hur kommer samhället ställa om.
 • Vad gäller för krigsplacering och skyldigheten att gå till jobbet.
 • Kommer några anställda vara kvar.
 • Kommer era anställda kunna lita på samhället och exempelvis att förskolorna håller öppet när krigsmullret ekar i någon del eller i hela vårt land.

Kunder som anlitat oss tidigare

Vrinnevisjukhuset, Norrköping, 2022

KYH AB, distans, 2022

Lantmäteriet, Eksjö, 2022

Emmaboda Bibliotek, 2022

Landahl Advokatbyrå, Stockholm, 2022

Vildland friluftsbutik, Borås,  2022

HSB Skåne, Lund, 2022

Cygni, Göteborg, 2022

Försvarets Radioanstalt, FRA, 2021

Försvarets Materielverk, Stockholm (inspelning studio), 2021 

UpZone, Borås, 2020

Försvarsmakten, Hemvärnsbataljon, Borås, 2018

I samband med krisberedskapsveckan:

Älvkarlaby Kommun, 2022

Svalöv Kommun, 2022

Kungsbacka Kommun, distans från studio, 2021 

Halmstad kommun, distans från studio, 2021

Växjö Kommun, 2019

Ljungby Kommun, 2019

Torbjörn föreläser för 100 personer i Växjö under krisberedskapsvecka.