Skip to content

Överlevnad

Torbjörn Selin ligger i en nödbivack med dänd eld det ryker från elden skogen är grön och lummig

Nödbivack kan rädda ditt liv del ett

En självklar kunskap inom överlevnad är att i en nödsituation kunna skydda sig själv från kyla, regn, vind med en nödbivack

Varje spya utanför livflotten är en seger

Kunskap och reflektioner kring att överleva i en livflotte och vid kusten.

Berbereld, upp och nervända elden

När du vill göra en eld som brinner mycket länge, ger massor av glöd och dessutom kan torka upp färsk ved til torrt bränsle.