Skip to content

Överlevnad

Vatten och vattenrening i nödsituation

Upptäck vattenets avgörande roll för överlevnad och lära dig de bästa teknikerna för vattenrening i krissituationer. Utforska symtom på uttorkning, strategier för att hitta vattenkällor och säkra metoder för vattenrening.

Nödbivack kan rädda ditt liv del 2

Nu är det dags, du har beslutat dig för att övernatta och du har samlat byggmateriel för att bygga en nödbivack. En bivack är en ”koja” eller på engelska ”shelter”
Torbjörn Selin ligger i en nödbivack med dänd eld det ryker från elden skogen är grön och lummig

Nödbivack kan rädda ditt liv del ett

En självklar kunskap inom överlevnad är att i en nödsituation kunna skydda sig själv från kyla, regn, vind med en nödbivack

Varje spya utanför livflotten är en seger

Kunskap och reflektioner kring att överleva i en livflotte och vid kusten.

Berbereld, upp och nervända elden

När du vill göra en eld som brinner mycket länge, ger massor av glöd och dessutom kan torka upp färsk ved til torrt bränsle.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.