Eldborr
En svar5tvit bild på en man som använder en eldborr
Foto: Bengt Jacobsson

Borås

3 timmar

495 kr

Barn 12-14 års ålder kan också delta på kursen i vuxens sällskap, 25% rabatt för barnet.
Yngre deltagare har svårt att klara av tekniken.

Datum för 2025 kommer snart!

Lär dig de grundläggande handgreppen och teknikerna för att skapa en eld med eldborr. Det samma gällande eldstål, flinta och fnöske.

Båda teknikerna utgår från en liten glöd som ska vårdas och växa till en öppen låga. Först i det ögonblicket vet du att värmen och tryggheten och alla andra fördelar med elden är säkrad.

Kursinnehåll

 • Tekniskt kunna använda primitiva urmetoder att skapa eld
 • Eldens förutsättningar, syre, bränsle och värme
 • Eldens historia och använding vid överlevnad

Förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper. Tänk dock på att ha kläder efter väder och lämna de ömtåligaste plaggen hemma.

Medför gärna egen kniv och eget eldstål för att testa vid eldmomenten, det finns annars att låna. En vikbar pall, handskar och ett litet liggunderlag kan även vara bra att ha med.

Eldens historia

Eldens historia är intimt kopplad till mänsklighetens utveckling och har spelat en central roll i våra liv i årtusenden. Nedan är en kort översikt av variationen i hur vi har framkallat eld med forntida teknik:

 1. Upptäckten av elden
  Människans tidiga förfäder upptäckte sannolikt elden genom naturliga fenomen som skogsbränder eller blixtar som träffar träd. De lärde sig att hålla elden vid liv och använda den för att hålla sig varma och skydda sig från rovdjur.

 2. Första teknikerna för att framkalla eld
  De tidigaste metoderna för att framkalla eld inkluderade sannolikt användningen av gnistgenererande stenverktyg och trägnuggning. Gnistbildning genom att slå sten mot sten eller genom friktion mellan träbitar var tidiga metoder.

 3. Bågdrill och eldborr
  Framkomsten av bågdrillar och eldborrar, som nämnts tidigare, möjliggjorde en mer kontrollerad och effektiv metod för att skapa friktion och därmed generera värme för att tända eld. Dessa verktyg användes av olika kulturer över hela världen.

 4. Magnesiumstavar och moderna tändverktyg
  I modern tid har tekniken för att tända eld utvecklats betydligt. Magnesiumstavar och tändstål är exempel på moderna tändverktyg som utnyttjar kemiska reaktioner för att producera gnistor och tända bränsle.

 5. Solspeglar
  Vissa kulturer har använt solspeglar för att koncentrera solens strålar och starta en eld. Detta är en form av solenergi som har använts av olika samhällen genom historien.

 6. Utbredningen av fyrstål och tändstickor
  Fyrstål, som är en kombination av järn och kolstål, blev populärt under 1600-talet. Detta gjorde det möjligt att skapa gnistor genom att slå det mot en sten. Senare, på 1800-talet, uppfanns tändstickan och gjorde det enkelt att tända eld genom att gnida en kemisk belagd yta.

En brasa brinner i mörkret med orange glöd och gula lågor.

Elden har varit avgörande för mänsklighetens överlevnad, värme, och matlagning, samt har också haft rituella och symboliska betydelser i kulturen. Utvecklingen av eldtekniker speglar människans framsteg och anpassning genom tiderna.