Så hur skiljer sig bushcraft från överlevnad? Det finns säkert lika många svar på den frågan som människor som sysslar med det. På All in Nature SWEDEN har vi valt att se det som två komplementära delar som i grunden inte skiljer sig väldigt mycket från varandra. Båda termerna handlar om överlevnad i naturen och att på ett vis bemästra naturen för att kunna leva där. Vill man definiera någon skillnad kan man säga att överlevnadsträning är mer i den akuta fasen medan man kan säga att Bushcraft istället handlar mer om att långsiktigt kunna leva i naturen. 

Många av ”grenarna” är dock desamma men vi försöker lyfta fram båda koncepten som komplementära till viss grad. Välkommen på våra kurser och lär dig mer både bushcraft och överlevnad.