Beredskapsexpert Torbjörn Selin pratar med yvigt kroppsspråk om beredskap under en föreläsning.
Torbjörn Selin står upp och föreläser om beredskap för ett 40-tal personer som sitter med ryggen mot kameran på blåa stolar i ett rum med stora fönster och högt i tak .

Din roll i beredskapen när samhället vänds upp och ner

Dyk in i en informativ föreläsning som ger dig en djupare insikt i Sveriges system för krisberedskap. Häng med när vi tittar närmare på den svenska modellen som fokuserar på samarbete mellan kommuner, civilsamhälle, företag och myndigheter för att effektivt möta och hantera olika utmaningar vid kris.

Föreläsningen tar sin början med att illustrera olika tänkbara hot som kan påverka oss och som vi behöver vara förberedda på. Därefter går vi in på vilka områden och verksamheter som myndigheterna värderar högt och kommer att prioritera när krisen inträffar. Likaså ges insikter om vad som inte kommer att prioriteras.

Samhällets förberedelser för krig har blivit en så naturlig del av krisberedskapen i landet, att dessa områden nu nämns tillsammans som “beredskap”. Föreläsningen ger en historisk och nutida kontext till denna viktiga fråga. Därefter belyses samhällets sårbarheter och styrkor för att ge en ökad förståelse. Genom att förstå dessa aspekter lär vi oss vad enskilda medborgare, företag och andra aktörer i landet måste förbereda sig för, för att kunna klara sig på egen hand under en tidsperiod.

Punkter ur innehållet:

  • Analys av samhällets styrkor och svagheter.
  • Ditt eget ansvar och vad du behöver ta hand om själv.
  • Vilka aktörer som finns i samhället inom beredskap
  • När övergår en kris i höjd beredskap och krig
  • Vad innebär totalförsvar och totalförsvarsplikt
Torbjörn Selin har 15 års erfarenhet av att arbeta med samhällets beredskap. Läs mer om honom här