Bilden visar hur samhället prioriterar sina resurser vid kris. Hälso och sjukvård, äldreomsorg, förskolor, energiförsörjning, vattenproduktion, avlopp
Bilden visar hur samhället prioriterar sina resurser vid kris. Hälso och sjukvård, äldreomsorg, förskolor, energiförsörjning, vattenproduktion, avlopp

Dyk in i Sveriges strukturerade arbete med krisberedskap genom en informativ föreläsning. Utforska den svenska modellen där kommuner, civilsamhälle, företag och myndigheter alla har sitt ansvar att samverka vid kris för att möta och hantera utmaningar.

Föreläsningen inleder på ett illustrativt vis de olika tänkbara hot som vi kan drabbas av och som vi måste förbereda oss inför.

Sedan övergår den i att förklara vilka skyddsvärden som myndiheterna värderar högst och hur de kommer att prioritera dessa verksamheter när krisen slår till. På samma sätt förklaras vad som inte kommer prioriteras.

Samhällets förberedesler för krig har nu blivit en så naturlig del av krisberedskapen i landet att dessa båda områden har slagits ihop, de båda nämns numer beredskap, och vi berör historia och nutid i den viktiga frågan.

Därefter belyses samhällets sårbarheter och styrkor.

Genom att förstå ovanstående vet vi vad enskilda medborgare, bolag och andra verksamheter i landet måste förbereds sig för. Detta för att själva klara sig på egen hand under en period.

Punkter ur innehållet:

  • Samhällets styrkor och svagheter
  • Vad du måste ansvara för själv
  • Vilka aktörer som finns i samhället inom beredskap
  • När övergår en kris i höjd beredskap och krig
  • Vad innebär totalförsvar och totalförsvarsplikt