Första hjälpen i friluftslivet sjukvårdskurs

Storsjön, Viskafors

40 timmar totalt

3995:- per person

I kursen ingår: Studiematerial, förbrukningsmateriel, gemensam middag lördag kväll, kursintyg.

29 augusti kl 13:00 – 1 september kl 16:00

Dag 1 13:00 – Dag 4 16:00

Nya kurstider för 2020 kommer i September

Antingen du färdas ensam eller i grupp kan rätt åtgärder vid skada eller sjukdom rädda liv.

Fokus ligger på skador och medicinska tillstånd som kan inträffa vid vistelse i naturen, men även situationer som kan uppstå vid transporter till och från dina aktiviteter.

Här får du tillsammans med oss och vår mycket välrenommerade och erfarna samarbetspartner MilMed lära dig allt om hur du kan göra ditt nästa äventyr säkrare och tryggare och hur du agerar om det som inte skall inträffa ändå inträffar. Vi blandar teori med praktik och du får hela tiden möjligheten att i praktiken testa dina nyvunna kunskaper. Stora delar av kursen genomförs med naturen som klassrum men vi kommer också av praktiska skäl genomföra delar av utbildningen inomhus.

Vi lovar oförglömliga och mycket lärorika dygn tillsammans med oss och dina kurskamrater.

Kursinnehåll

Vi utgår från Svenska HLR rådets utbildningsprogram i Första Hjälpen (baseras på de internationella riktlinjerna European and Resuscitation Council (ERC) 2015 och 2010 Programmet baseras även på International Federation of Red Cross and Red Crescent Sociétés, International First Aid and resuscitation guidelines 2011 samt American Heart Association och American Red Cross Guidelines for First Aid).

 • Planering och utrustning inför uppdrag.
 • Larmning
 • Organisera och agera på en olycksplats
 • Förebyggande sjukvård, så som fotvård
 • Förflyttning av skadad
 • Fixera benbrott med provisoriskt materiel
 • Hjärt-lungräddning med hjärtstartare
 • Kylskador
 • Tillämpningsövningar
 • Efter önskemål från ex jägare behandlas skottskador
 • Tourniquet
 • Skador och sjukdomar som berörs

Allergi, astma, epilepsi och diabetes, Förgiftningar, hjärt-kärl sjukdomar, kläm, buk, bröst och bäckenskador, skall, nacke och ryggskador, skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning, sår, skavsår, brännskador och kylskador.

L(C)ABcDE står för:

L – Livsfarligt läge

C – Catastrophic hemorrage

A –  Airways (with cervical spine control)

B – Breathing

c – Cirkulation

D – Disability

E – Exposure

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs samtidigt som kursen kommer gå in på en nivå som är avancerad nog att ge dig som redan har grunderna en bra repetition och många “aha”- upplevelser.

Instuderingsuppgifter kommer att skickas före kursstart för att vi ska spara tid och kunna arbeta ännu mer praktiskt.

Utbildningsbevis

Utbildningen uppfyller Fjälledarnormens sjukvårdskrav enligt fjällsäkerhetsrådets rekommendationer

Hjärt-lungräddning med defibrillator

Diplom och kursintyg efter genomförd kurs.