Första hjälpen i friluftslivet sjukvårdskurs

Storsjön, Viskafors

40 timmar inklusive självstudier

4995:- per person

I kursen ingår: Studiematerial, förbrukningsmateriel och  kursintyg.

2022 – 28/7 kl 13:00 – 31/7 kl 16:00

Första hjälpen i friluftslivet avancerad är en kurs som gör dig redo att agera om en skada eller ett sjukdomsfall inträffar. Du ska inte stå handfallen. Efter självstudier hemma genomför vi praktiska utbildningen 3,5 dagar. Våra praktiska dagar är är fylld med praktik som varvas med teori från morgon till kväll. Vår kurs genomförs av mycket engagerade instruktörer som med en medryckande pedagogik, humor och fokus, kommer att leda dig från start till mål!

Antingen du färdas ensam eller i grupp kan rätt åtgärder vid skada eller sjukdom rädda liv. Att du eller någon i din närmaste bekantskapskrets är trygg i att kunna agera vid en akut sjukdoms eller skadesituation kan vara avgörande för någons liv.

Fokus ligger på skador och medicinska tillstånd som kan inträffa vid vistelse i naturen, men även situationer som kan uppstå vid transporter till och från dina aktiviteter. Trafikolyckor är en av de vanligaste skadorna som inträffar på en resa, därför kan vi inte bortse från den miljön.

Du får lära dig allt om hur du kan göra ditt nästa äventyr säkrare och tryggare och hur du agerar om det som inte skall inträffa ändå inträffar. Vi blandar teori med praktik och du får hela tiden möjligheten att i praktiken testa dina nyvunna kunskaper. Stora delar av kursen genomförs med naturen som klassrum men vi kommer också av praktiska skäl genomföra delar av utbildningen inomhus.

Vi lovar oförglömliga och mycket lärorika dygn tillsammans med oss och dina kurskamrater.

Kursgården ligger mycket naturskönt, men det är en primitiv miljö. Torrtoalett är det som erbjuds och vi tvättar oss i sjön. Perfekt för dig som gillar friluftsliv, camping och utevistelser. Många kommer bo tillsammans i tält och hängmattor. Men det går också att bo i stugan.

Kursen sker i samarbete med våra goda vänner från företaget milMED

Kursinnehåll

Vi utgår från Katastrofmedicinskt centrums utbildning ”Stoppa blödningen”, PHTLS (Prehospital Trauma Life Support), samt Svenska HLR rådets utbildningsprogram i Första Hjälpen. Detta program baseras på de internationella riktlinjerna: 

 • European and Resuscitation Council (ERC)
 • International Federation of Red Cross and Red Crescent Sociétés, 
Självstudier
 • Ett teoretiskt underlag i form av ett kompendie
 • Länkar till informativa videor
 • Kunskapsprov före ankomst till de praktiska kursdagarna
Innehåll i punktform
 • Planering inför uppdrag.
 • Sjukvårdsväskor, på resan, i bilen, på jobbet
 • Larmning till 112
 • Organisera och agera på en olycksplats
 • Förebyggande sjukvård, så som fotvård
 • Förflyttning av skadad
 • Fixera benbrott med provisoriskt materiel
 • Hjärt-lungräddning med hjärtstartare
 • Kylskador
 • Tillämpningsövningar
 • Tourniquet och konceptet ”Stoppa blödningen”
 •  Psykiska reaktioner och psykologisk första hjälpen
Skador och sjukdomar som berörs

Allergi, astma, epilepsi och diabetes, Förgiftningar, hjärt-kärl sjukdomar, kläm, buk, bröst och bäckenskador, skall, nacke och ryggskador, skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning, sår, skavsår, brännskador och kylskador.

LXABCDE står för:

L – Livsfarligt läge

X – Exanguination

A – Airways (with cervical spine control)

B – Breathing

c – Cirkulation

D – Disability

E – Exposure

Vi låter dig uppleva prövande situationer med sminkade markörer, du kommer få tillfälle att prata med en 112 operatör som förbereder dig på ett samtal till sos alarm.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs samtidigt som kursen kommer gå in på en nivå som är avancerad nog att ge dig som redan har grunderna en bra repetition och många “aha”- upplevelser.

Instuderingsuppgifter kommer att skickas före kursstart för att vi ska spara tid och kunna fokusera mer på praktiska övningar under kursdagarna.

Utbildningsbevis

Utbildningen uppfyller Fjälledarnormens sjukvårdskrav enligt fjällsäkerhetsrådets rekommendationer.

Utbildningen uppfyller Svenska klätterförbundets krav på blivande klätterinstruktörer

Den gäller även som godkänd sjukvårdsutbildning för instruktörer inom Svenska Överlevnadssällskapet.

Hjärt-lungräddning med defibrillator.

Diplom och kursintyg efter genomförd kurs.

Spontan feedback från kursdeltagare efter avslutad kurs

SR P4 Sjuhärad

Intervju under Första hjälpen i friluftslivet 2021 då Sveriges Radio P4 Sjuhärd var på plats. Först ut hör vi Torbjörn Selin därefter kursdeltagaren Linda Hake och slutligen ambulanssjuksjöterskan Erik Holm. Lyssna på intervjun HÄR