Närbild på en del av en preppers lager med konserver, tändare, tänger, förbandslåda mm.
Närbild på en del av en preppers lager med konserver, tändare, tänger, förbandslåda mm.

"When shit hits the fan" - så preppar du

Prepping är en livsstil som fokuserar på att vara förberedd för olika nödsituationer eller kriser. Det sträcker sig långt bortom att bara lagra mat och vatten. Det handlar om att skapa en mental och fysisk beredskap för att hantera oväntade händelser som kan påverka våra liv.

En prepper är någon som aktivt tar steg för att bygga upp resurser och kunskap för att klara sig i händelse av en kris. Det inkluderar att ha tillgång till nödvändigheter som mat, vatten, medicinsk utrustning, verktyg, och andra grundläggande förnödenheter. Dessutom innefattar det att utveckla färdigheter som överlevnadstekniker, första hjälpen-kunskaper och kunskap om hur man navigerar genom olika kriser.

Det handlar alltså inte om att leva som en extremist i en bunker, utan att vara mer förberedd än andra. I stället för att stå handfallen när krisen inträffar, ser du till att ha rätt saker hemma för att känna dig trygg när andra köar i affärerna för att köpa basvaror som toalettpapper. Precis som inom överlevnadsträning handlar det om mental förberedelse, att förutse krisen innan den inträffar och vara redo att agera för din egen överlevnad och för att hjälpa andra.

Prepping är ett ord som kommer från engelskans “prepare” och latinets “praeparatus”. Det innebär att du förbereder dig själv och dina närmaste för olika kriser och katastrofer. Med vår breda erfarenhet inom överlevnad och krisberedskap som grund, delar vi i den här föreläsningen med oss av fakta, kunskap och konkreta råd om vad som kan vara bra att ha hemma.

Föreläsningen ger dig djupare kunskaper om hur du kan förbereda dig hemma inför kriser och katastrofer för att bli en ansvarstagande medborgare som vill vara förberedd och ligga ett steg före de flesta andra om “shit hits the fan”.

Torbjörn Selin har lång erfarenhet av att utbilda människor inom överlevnad och att arbeta med beredskapsfrågor. Läs mer om honom här