Torbjörn Selin sitter på en klippa med blå himmel bakom med ett tänt nödsignalbloss i handen. Det lyser starkt och ryker.
Torbjörn Selin sitter på en klippa med blå himmel bakom med ett tänt nödsignalbloss i handen. Det lyser starkt och ryker.

Preparatus supervivet - den föreberedde överlever

Vem överlever och vem överlever inte? Är du en överlevare? Kan du öka dina chanser?

Du får en redogörelse för några av de grundläggande särdragen hos de som har överlevt extrema situationer. Vad karaktäriserar dessa personer? Är det möjligt för en vanlig individ att förbereda sig mentalt för att öka sina chanser att klara av en katastrof? Föreläsningen fokuserar på psykologin bakom överlevnad, inklusive hur en människas psyke kan påverka utfallet i en krissituation. Samtidigt belyses de fysiska aspekterna och våra grundläggande behov för att överleva.

Hur mycket tål våra kroppar egentligen? Vilka faktorer som påverkar oss mest i en nödsituation, ur aspekten vad som dödar först! Vilka behov måste vi prioritera när livet står på spel?

Den förberedde överlever – en betydelsefull del i föreläsningen är därför att förstå hur en förberedd individ agerar och varför det är viktigt att veta vilka förberedelser man praktiskt kan och bör göra inför olika äventyr eller nödsituationer. Dessa färdigheter lämpar sig dock bäst för praktisk träning , så föreläsningen kan ses som en vägledning för att vidga kunskapshorisonten och väcka intresse för vidare inlärning och övning.
  
 

Torbjörn Selin är utbildad bland annat av försvarsmakten och har utbildat tusentals människor inom överlevnad i 20 år. Läs mer om honom här

Överlevnadens 11 punkter

Var och en ett ämne som man kan studera i timmar, dagar, veckor, år till och med hela livet, utan att bli helt fullärd! 

I föreläsningen får du en övergripande bild och ett antal av de viktigaste kunskaperna och tips på hur du kan fortsätta din resa som överlevare.

1. Förberedelser

För att överleva både vardagen, resor och äventyr handlar det om att vara mentalt förberedd på att något kan inträffa som vänder tillvaron upp och ner. Därför kommer förberedelser in i ett tidigt och grundläggande skede. I förberedelser ligger det flera olika underpunkter. Materiella förberedelser, mentala förberedelser, fysiska förberedelser samt vikten av bra planering, riskanalyser och förebyggande åtgärder för att minska riskerna.

2. Genomförandet

När katastrofen närmar sig brukar många säga att “jag hade det på känn”. Du ska lära dig att lyssna på dessa signaler, vara vaksam och våga ta ett mycket avgörande beslut… Att backa i tid! Att inte gå djupare in i mörkret utan att ta ett steg tillbaka och observera vad som händer. En viktig sak att beakta är “det gick ju bra förra gången…”, en fälla många fallit i och aldrig kommit tillbaks ifrån.

3. Om det ändå händer

Strategier för att anpassa sig till föränderliga förhållanden. Under föreläsningen går vi igenom praktiska minnesregler som kan tillämpas för att behålla lugnet och fatta kloka beslut under stress, när varje sekund räknas. 

4. Sjukvård

Behovet av nödvändiga sjukvårdsfärdigheter för att hantera skador och sjukdomar. 
Att kunna använda tillgängliga resurser för att vårda dig själv och andra.

5. Skydd

Hur man bygger skydd i olika terränger och klimat. 
Vikten av att skapa en trygg zon i en kaotisk värld.

6. Eld

Konsten att tända och upprätthålla eld under alla förhållanden.
Hur eld går bortom värme och matlagning som en avgörande överlevnadskomponent.

7. Orientera

Kartläggning och navigering med och utan verktyg.
Att hitta rätt riktning i det okända.

8. Nödsignaler

Effektiva metoder för att locka uppmärksamhet och få hjälp.
Hur man använder tillgängliga resurser för att sända signaler.

9. Sömn

Betydelsen av att få tillräckligt med sömn för att bibehålla kognitiva och fysiska funktioner.
Att skapa en trygg sömnmiljö i vilken miljö som helst.

10. Vatten

Hur länge klarar du dig egentligen utan vatten och hur kommer det sig att det är prioritet 10 på en 11 gradig skala? 
Grundläggande kunskaper om hur hitta, rena och bevara vatten som den livsnödvändig resurs det är.

11. Mat

Vi lägger mat som väldigt låg prioritet, då ovanstående punkter kan leda till död om de missköts, eller i vissa fall räddad om du gör dem rätt. Hursomhelst så är mat en nödvändighet i det långa loppet. Men hur länge klarar man sig egentligen?