Vi har valt att presentera överlevnad med elva rubriker som du ser ovan, vi kommer beröra alla punkterna mer eller mindre ingående.

Föreläsningen handlar dels om psyket hos en överlevare. Vad är utmärkande drag hos de som överlevt olika överlevnadssituationer. Går det för en helt ”vanlig” människa att träna upp sig mentalt för att stå bättre rustad om det värsta skulle hända dig?

Sedan handlar föreläsningen också om fysiska faktorer och våra fysiska behov för överlevnad. Hur mycket tål en människa, vad påverkar oss mest och således vilka behov måste vi prioritera i en nödsituation.
Vi går igenom några användbara minnesregler att tillämpa.

Till sist handlar det om vilka förberedelser rent praktiskt du kan och bör göra inför olika äventyr. Men då praktisk kunskap just lämpar sig bäst på en kurs och måste övas i praktiken är de områdena mer på en orienterande nivå för att skapa en förståelse och en kunskapstörst hos publiken att vilja lära sig mer på egen hand i framtiden.