Torbjörn Selin Överlevnadsinstruktör

Torbjörn Selin

Jag som är huvudinstruktör, grundare och ägare av All in Nature SWEDEN heter Torbjörn Selin.

Det finns många som kallar sig för överlevnadsexperter, jag vill hävda att jag har lång och bred erfarenhet men någon “expert” inom ämnet vet jag inte när man blir, det finns alltid mer att lära. Men värt att nämna för kvalitetssäkring från vår sida är att jag har två dokumenterade utbildningar där jag av:

  • Svenska försvarsmakten och
  • Svenska överlevnadssällskapet

har rätten att titulera mig Överlevnadsinstruktör och med över 20 års erfarenhet av överlevnad kan du  vara säker på att vi vet vad vi pratar om och utsätter dig för. Jag har också 10 års erfarenhet av samhällets krisberedskap och förberedelser för kris, katastrof och nu på senare tid även krig igen. Detta på lokal, regional och central nivå i landet. Även här är begreppet expert lite vanskligt, men det är bra nära att jag titulerar mig krisberedskapsexpert.

Jag försöket att snabbt skapa ett förtroende från din sida så du kan känna dig trygg inför din utmaning. Jag vet hur långt jag kan pressa dig och dina gränser för att du ska få en så bra utbildning som möjligt, utan risktagning.

Jag har hela mitt yrkesverksamma liv utbildat människor, både i utomhusmiljö under alla förhållanden och i klassisk lektionssal och genom föreläsningar för större grupper. Jag börjar få ordning på att förmedla kunskap på ett enkelt och tydligt sätt, med både humor och värme. Sedan 20 år har jag utbildat över 2000 personer i överlevnad,  militärer, civila, gamla, unga samt professionella medarbetare från företag som har uppdrag i vildmarken över hela världen.

På våra kurser skapar vi  en  lättsam stämning tillsammans och  uppmuntrar dialog era unika behov försöker vi anpassa oss efter om möjligt.

Jag tycker det är fantastiskt att utbilda! Kursdeltagares erfarenheter ger både mig och övriga så mycket nya kunskaper och erfarenheter , det finns alltid något nytt att lära vid varje kurstillfälle. Jag ser också en sann glädje i att dela med mig av mina kunskaper, att se dig som kursdeltagare växa som person och får dig att klara något som du själv kanske inte trodde.