Torbjörn Selin Överlevnadsinstruktör

Torbjörn Selin

Jag som är huvudinstruktör, grundare och ägare av All in Nature SWEDEN heter Torbjörn Selin.

Det finns många som kallar sig för överlevnadsexperter, jag vill hävda att jag har lång och bred erfarenhet men någon “expert” inom ämnet vet jag inte när man blir, det finns alltid mer att lära. Jag har två dokumenterade utbildningar där jag av Svenska försvarsmakten och Svenska överlevnadssällskapet har rätten att titulera mig Överlevnadsinstruktör med över 20 års erfarenhet av överlevnad. Något jag blivit väldigt duktig på är att förmedla kunskap på ett enkelt, tydligt sätt, gärna med mycket humor och värme. Jag vågar nästan kalla mig expert i att hålla i kurser och utbildningar, att skapa ett förtroende från din sida och en förmåga att veta hur långt jag kan pressa dig och dina gränser för att du ska få en så bra utbildning som möjligt.

Jag har hela mitt yrkesverksamma liv utbildat människor i utomhusmiljö under alla förhållanden och ser en sann glädje i att dela med mig av mina kunskaper. Sedan 20 år har jag utbildat över 2000 personer i överlevnad,  militärer, civila, gamla, unga samt professionella medarbetare från företag som har uppdrag i vildmarken över hela världen.

Att ha en  lättsam stämning, uppmuntra dialog och vara lyhörd för gruppens unika behov är några av mina styrkor som utbildare. Jag lyssnar gärna på kursdeltagares erfarenheter, det finns alltid något nytt att lära vid varje kurstillfälle.

Basen i min kompetens kommer från ett stort friluftsintresse med frekvent utomhusvistelse, uppvuxen på landet ständigt lekande utomhus, 14 år som officer i armén samt regelbunden kompetensutveckling genom kurser litteratur och försöksverksamhet i praktiken.