Vid anmälan

Efter anmälan och meddelande om att det finns plats kvar på kursen skickas en faktura. Fakturan innehåller kursavgiften (som även inkluderar anmälningsavgiften). 

Vid mottagen betalning är anmälan slutgiltig. Obs! Ange fakturans OCR-nummer vid betalning.

Anmälningsavgiften är 750 sek per person och kurstillfälle för kurser längre än 24h och 250 sek för kortare kurs, summan ingår i kursavgiften. Denna anmälningasvgift betalas inte tillbaka vid en ev avbokning. 

Om ni är flera som vill gå kursen ska ni göra en separat anmälan för var och en. Ange då i informationsfältet om en av er ska betala fakturan för samtliga.

Vid flera av våra kurser är barn varmt välkomna i vuxens sällskap och då till rabatterat pris. Dock inte på alla så fråga gärna oss om ni vill ta med barn.

Om kursen är fulltecknad meddelas du om detta och erbjuds en köplats. Att stå i kö innebär ingen förpliktelse.

Presentkort

Vi har normalt inte presentkort i den bemärkelsen, men det går bra att boka en kurs i någon annans namn.

Om du vill ge bort kursen i present skriver du detta i informationsfältet vid bokningen och anger din egen mailadress så att vi inte förstör överraskningen. Vi skickar också ett presentbevis som du kan skriva ut och använda när du ger bort presenten.

Vid avbokning

För en kurs kortare än 24h gäller fram till två veckor före kursstart betalas hela kursavgiften tillbaka (förutom anmälningsavgiften och eventuella fasta bokningskostnader vid resor). För en längre kurs gäller fram till 60 dagar före kursstart.

För en kurs kortare än 24h gäller vid avbokning fjorton dagar och närmare fram till 48h före kursstart återbetalas halva kursavgiften (förutom anmälningsavgiften och eventuella fasta bokningskostnader vid resor). För en längre kurs gäller mellan 21-7 dagar före kursstart.

För en kurs kortare än 24h gäller vid avbokning mindre än 48 timmar innan kursstart återbetalas inte kursavgiften, anmälningsavgiften eller eventuella fasta bokningskostnader. För en längre kurs gäller fram till 7 dagar före kursstart.

För utbildningar med externa bokningar så som fjällkurser och STF boenden gäller deras avbokningsregler och du betalar din del av boendets kostnad vid avbokning inom deras tidsramar

Avbokningen sker skriftligen till info@allinnature.se

Ombokning

Du kan boka om en kurs från ett kurstillfälle mot ett annat om det finns plats på krusen. Detta 14 dagar före kursens start för kurser kortare än 24h och 60 dagar för kurs längre än 24 timmar.

En ombokningsavgift kommer faktureras a 150 kronor för en kort kurs under 24h och 500 kronor för en längre kurs.

Ombokningen sker skriftligen till info@allinnature.se

Ersättning

All in Nature Sweden AB (AINS) kommer ej att ersätta förseningar eller kostnader som uppstår på grund av följande:

 1. Force major (inbegriper krig och konflikter, naturkatastrofer m.m.)
 2. Försenad ankomst till startpunkt för aktivitet, på grund av till exempel försenade flyg, oväder eller annan händelse som ligger utanför AINSs kontroll.
 3. Olycksfall eller sjukdom före, under eller efter aktivitet.
 4. Dödsfall till följd av sjukdom eller olycka.
 5. Väderförhållanden som omöjliggör aktiviteter i planerat aktivitetsområde och/eller vissa områden som måste passeras för att nå överenskommen slutdestination.
 6. Försenad hemkomst från aktivitet på grund av oförutsedd händelse utanför AINSs kontroll.
 7. Strömavbrott
 8. Ev. följdkostnader i tredje hand för Resenären i samband med misslyckad leverans av transport.
 9. Förlorat bagage.
 10. Evakuering på grund av sjukdom eller skada.
 11. Evakuering på grund av bristande fysisk kapacitet

Även här bör det poängteras att det är Resenärens försäkringsbolags uppgift att ersätta kostnader för ovan uppkomna situationer. Vare sig Resenären eller AINS ska drabbas av dessa kostnader.

Olycksfallsförsäkring

Deltagarenär skyldig att ha fullgod reseförsäkring med evakueringsskydd för hela reseperioden. Denna ingår ofta inom ramen för din eventuella hemförsäkring.

Det är deltagarens ansvar att välja en kurs av en sådan svårighetsgrad att hen är övertygad om att kunna delta i kursens alla moment.

Det är kursdeltagarens ansvar att vara i så god fysisk form att hen klarar av den fysiska ansträngning kursen innebär.

Då våra kurser kräver god kondition är det deltagarens ansvar att utföra den träning som behövs inför kursen för att klara alla moment, antingen via AINS träningsråd eller motsvarande.

Om deltagaren är osäker på om dess hälsa och form är tillräckligt god för att utföra kursen bör en läkare konsulteras innan bokning.

På plats på resmålet har AINS guide rätt att avbryta deltagare som bedöms ej ha den fysiska kapacitet som krävs för att genomföra resan med bibehållen säkerhet. Vid en sådan händelse står deltagaren själv för eventuella merkostnader i form av exempelvis boende och transfer. Ingen kompensation utgår för missad aktivitet vid avbruten resa

Deltagarens hälsa och fysiska form

Vid alla kurser ska du själv ansvara för egen olycksfallsförsäkring. Det händer väldigt sällan något allvarligt, men många aktiviteter innebär en viss risk för at exempelvis falla eller skära sig.