Vid anmälan

Efter anmälan och meddelande om att det finns plats kvar på kursen skickas en faktura. Fakturan innehåller kursavgiften (som även inkluderar anmälningsavgiften). 

Vid mottagen betalning är anmälan slutgiltig. Obs! Ange fakturans OCR-nummer vid betalning.

För kurser som är 24h eller kortare så är anmälningsavgiften 250 sek per person och kurstillfälle. För kurser som är längre än 24h så är anmälningsavgiften 750 sek. Summan ingår i kursavgiften. Denna anmälningsavgift betalas inte tillbaka vid en eventuell avbokning.

Om ni är flera som vill gå kursen ska ni göra en separat anmälan för var och en. Ange då i informationsfältet om en av er ska betala fakturan för samtliga.

Vid flera av våra kurser är barn varmt välkomna i vuxens sällskap och då till rabatterat pris. Dock inte på alla så fråga gärna oss om ni vill ta med barn.

Om kursen är fulltecknad meddelas du om detta och erbjuds en köplats. Att stå i kö innebär ingen förpliktelse

Presentkort

Vi har normalt inte presentkort i den bemärkelsen, men det går bra att boka en kurs i någon annans namn.

Om du vill ge bort kursen i present skriver du detta i informationsfältet vid bokningen och anger din egen mailadress så att vi inte förstör överraskningen. Vi skickar också ett presentbevis som du kan skriva ut och använda när du ger bort presenten.

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal så har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från den dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar påbörjad kurs. Din kursanmälan innebär också att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen. 

Om du bokat din kurs genom att fysiskt besöka oss så gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Kontakta oss genom att skicka ett mail till info@allinnature.se.

Vid avbokning

För kurser som är 24h eller kortare så återbetalas hela kursavgiften vid avbokning fram tills 31 dagar före kursstart (förutom anmälningsavgiften och eventuella fasta bokningskostnader vid resor). För kurser som är längre än 24h gäller fram till 60 dagar före kursstart.

För kurser som är 24h eller kortare så återbetalas halva kursavgiften vid avbokning 30 dagar och fram till 14 dagar före kursstart (förutom anmälningsavgiften och eventuella fasta bokningskostnader vid resor). För kurser som är längre än 24h gäller mellan 59-30 dagar före kursstart.

För kurser som är 24h eller kortare så återbetalas varken kursavgiften, anmälningsavgiften eller eventuella fasta bokningskostnader vid avbokning mindre än 13 dagar innan kursstart. För kurser som är längre än 24h gäller fram till 29 dagar före kursstart.

För utbildningar med externa bokningar så som fjällkurser och STF boenden gäller deras avbokningsregler och du betalar din del av boendets kostnad vid avbokning inom deras tidsramar

Avbokningen sker skriftligen till info@allinnature.se

Ombokning

Du kan boka om en kurs från ett kurstillfälle till ett annat samma år, om det finns plats på kursen. För kurser som är 24h eller kortare så kan du göra detta senast 14 dagar före kursens start. För kurser som är längre än 24h kan du göra detta senast 60 dagar före kursens start.

En ombokningsavgift kommer då att faktureras på 150 sek för kurser som är 24h eller kortare, och 500 sek för längre kurser.

Ombokningen sker skriftligen till info@allinnature.se.

Ersättning

All in Nature Sweden AB (AINS) kommer ej att ersätta förseningar eller kostnader som uppstår på grund av följande:

 1. Force major (inbegriper krig och konflikter, naturkatastrofer m.m.)
 2. Försenad ankomst till startpunkt för aktivitet, på grund av till exempel försenade flyg, oväder eller annan händelse som ligger utanför AINSs kontroll.
 3. Olycksfall eller sjukdom före, under eller efter aktivitet.
 4. Dödsfall till följd av sjukdom eller olycka.
 5. Väderförhållanden som omöjliggör aktiviteter i planerat aktivitetsområde och/eller vissa områden som måste passeras för att nå överenskommen slutdestination.
 6. Försenad hemkomst från aktivitet på grund av oförutsedd händelse utanför AINSs kontroll.
 7. Strömavbrott
 8. Ev. följdkostnader i tredje hand för Resenären i samband med misslyckad leverans av transport.
 9. Förlorat bagage.
 10. Evakuering på grund av sjukdom eller skada.
 11. Evakuering på grund av bristande fysisk kapacitet

Även här bör det poängteras att det är Resenärens försäkringsbolags uppgift att ersätta kostnader för ovan uppkomna situationer. Vare sig Resenären eller AINS ska drabbas av dessa kostnader.

Olycksfallsförsäkring

Deltagarenär skyldig att ha fullgod reseförsäkring med evakueringsskydd för hela reseperioden. Denna ingår ofta inom ramen för din eventuella hemförsäkring.

Det är deltagarens ansvar att välja en kurs av en sådan svårighetsgrad att hen är övertygad om att kunna delta i kursens alla moment.

Det är kursdeltagarens ansvar att vara i så god fysisk form att hen klarar av den fysiska ansträngning kursen innebär.

Då våra kurser kräver god kondition är det deltagarens ansvar att utföra den träning som behövs inför kursen för att klara alla moment, antingen via AINS träningsråd eller motsvarande.

Om deltagaren är osäker på om dess hälsa och form är tillräckligt god för att utföra kursen bör en läkare konsulteras innan bokning.

På plats på resmålet har AINS guide rätt att avbryta deltagare som bedöms ej ha den fysiska kapacitet som krävs för att genomföra resan med bibehållen säkerhet. Vid en sådan händelse står deltagaren själv för eventuella merkostnader i form av exempelvis boende och transfer. Ingen kompensation utgår för missad aktivitet vid avbruten resa

Deltagarens hälsa och fysiska form

Vid alla kurser ska du själv ansvara för egen olycksfallsförsäkring. Det händer väldigt sällan något allvarligt, men många aktiviteter innebär en viss risk för at exempelvis falla eller skära sig.