Efter anmälan och meddelande om att det finns plats kvar på kursen skickas en faktura. Vid mottagen betalning är anmälan slutgiltig. Ange fakturans nummer vid betalning.

Vid anmälan avgår en anmälningsavgift per kurstillfälle om 500kr för kurser längre än 24h och 250kr för kortare kurs och den betalas inte tillbaka. 

Vid avanmälan:

Fram till två veckor före kursstart betalas avgiften tillbaka (förutom anmälningsavgiften)

Fjorton dagar och närmare återbetalas halva avgiften (förutom anmälningsavgiften).

Om ni är flera som vill gå kursen då ska ni göra en anmälan för var och en och ange i informationsfält om en av er ska betala fakturan för de andra.

Om du ger bort kursen i present skriver du detta i informationsfält och anger din egen mailadress så vi inte förstör överraskningen. Vi skickar också ett presentbevis som du kan skriva ut och använda när du ger bort presenten.

Vid alla kurser ska du själv ansvara för egen olycksfallsförsäkring. Det händer väldigt sällan något allvarligt, men många aktiviteter innebär en viss risk för at exempelvis falla eller skära sig.

Om kursen är fulltecknad meddelas du om detta och erbjuds en köplats. Att stå i kö innebär ingen förpliktelse.