Vid anmälan

Efter anmälan och meddelande om att det finns plats kvar på kursen skickas en faktura. Fakturan innehåller kursavgiften (som även inkluderar anmälningsavgiften). 

Vid mottagen betalning är anmälan slutgiltig. Obs! Ange fakturans nummer vid betalning.

Den redan inkluderade anmälningsavgift är 750 sek per kurstillfälle för kurser längre än 24h och 250 sek för kortare kurs. Denna anmälningasvgift betalas inte tillbaka vid en ev avbokning. 

Om ni är flera som vill gå kursen ska ni göra en separat anmälan för var och en. Ange då i informationsfältet om en av er ska betala fakturan även för de andra.

Om kursen är fulltecknad meddelas du om detta och erbjuds en köplats. Att stå i kö innebär ingen förpliktelse.

Presentkort

Om du vill ge bort kursen i present skriver du detta i informationsfältet vid bokningen och anger din egen mailadress så att vi inte förstör överraskningen. Vi skickar också ett presentbevis som du kan skriva ut och använda när du ger bort presenten.

Vid avbokning

Fram till två veckor före kursstart betalas hela kursavgiften tillbaka (förutom anmälningsavgiften och eventuella fasta bokningskostnader vid resor).

Fjorton dagar och närmare återbetalas halva kursavgiften (förutom anmälningsavgiften och eventuella fasta bokningskostnader vid resor).

Vid avbokning mindre än 36 timmar innan kursstart återbetalas inte kursavgiften, anmälningsavgiften eller eventuella fasta bokningskostnader.

För utbildningar med externa bokningar så som fjällkurser och STF boenden gäller deras avbokningsregler och du betalar din del av boendets kostnad vid avbokning inom deras tidsramar

Avbokningen sker skriftligen till info@allinnature.se

Olycksfallsförsäkring

Vid alla kurser ska du själv ansvara för egen olycksfallsförsäkring. Det händer väldigt sällan något allvarligt, men många aktiviteter innebär en viss risk för at exempelvis falla eller skära sig.