Kustöverlevnad eldborr instruktör
Kustöverlevnad eldborr instruktör

Henrik är en erfaren sjöman, yrkesverksam inom kustbevakningen. Han har långseglat små och stora segelfartyg i när och fjärran.

Med mindre segelbåtar över Atlanten och med Ostindiefararen Götheborg till Kina och tillbaks.
Som instruktör inom överlevnad till havs är Henrik svårslagen.

Innan Henrik började på kustbevakningen var han i näringslivet som konsult inom grupputveckling och ledarskap kopplat till naturen.
Med skogen som plattform har
Henrik jobbat med arbetsgrupper från kommuner och företag men även med ideella organisationer såsom Frilufsfrämjandet.

Henrik har varit aktiv inom Svenska Överlevnadssällskapet i många år och har stor erfarenhet inom överlevnad på land och till skogs.

Egenskaper

  • Lugn 
  • Ambitiös
  • Trygg

Kompetens

  • Ledarskap / Grupputveckling
  • UGL
  • T.H.E
  • SCT

Övrigt

  • Be gärna Henrik sjunga en sång. Att samlas kring elden tillsammans och stämma upp förgyller vilken kurskväll som helst