Adam Pihl Instruktör
Adam Pihl med hund

Jag är född och uppvuxen i Göteborg, nu bor jag i Skövde med min fru och vår Husky och Border Collie.

Jag har jobbat heltid i försvarsmakten sedan 2010. Sedan sommaren 2022 utbildar jag kadetter och officerare till instruktörer i vattenrening, motorcykel, terränghjuling och snöskoter.

Jag har alltid tyckt om att vara ute i naturen, både på land och ute till sjöss. Efter värnplikten 2010 fick jag upp intresset för överlevnad och det intresset har följt med mig sedan dess.

Jag är SERE (Survival, Evasion, Resistance, Extraction) överlevnadsinstruktör i försvarsmakten där jag håller i och hjälper till på en hel del utbildningar i överlevnad, både för soldater och officerare.

Jag försöker spendera så mycket tid som möjligt ute i skogen även på fritiden. 2021 var ett rekordår där jag spenderade sammanlagt 107 nätter i skogen.

Egenskaper

  • Viljestark
  • Omtänksam
  • Positiv

Kompetens

  • SERE överlevnadsinstruktör
  • Officer i försvarsmakten
  • Utbildad i UGL
  • Undersköterska

Övrigt

  • Älskar hundar