Kusen Prepping – förberedd om krisen kommer. Torbjörn med sin friluftsutrustning

Ort: Se nedan!

3 timmar

Se pris under respektive arrangemang

Norra Allégatan 6, Göteborg

22 April kl 18:00 – 20:30

OBS! Detta kurstillfälle är ett samarbete med Folkuniversitetet. Innehåll och kurslängd kan variera. Se bokningslänken för detaljerad information.

Vad gör du om elen bryts och vattnet inte rinner i kranen? Eller om internet ligger nere? När vårt samhälle drabbas av en kris, som extremt väder, smitta, it-attacker, olyckor eller militära konflikter, så bör du ha överlevnadskunskap. Men du bör även känna till samhällets beredskap och sårbarheter. På All in Nature SWEDENs föreläsningen “Prepping – förberedd om krisen kommer” får du därför lära dig om livsviktig kriskunskap och prepping.

Sverige har hittills varit förskonat från stora kriser men också vi kan drabbas. Här får du kunskap så att du och dina anhöriga klarar många dygn utan bland annat el, vatten, internet och andra funktioner som vi ofta tar för givna. Du får också lära dig om vilka fysiska och mentala behov människan har, hur vi fungerar i extrema situationer och vad du till exempel kan göra för att bli en överlevare.

Föreläsningen “Prepping – förberedd om krisen kommer” fokuserar också på en av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss – vår vilja att hjälpa varandra. Om en kris gör att samhället inte fungerar som vi är vana vid är det en stor trygghet, och kanske skillnaden mellan liv och död, att vara förberedd och att hjälpa varandra.

Regeringen har genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gått ut med uppmaningen att individen bör klara sig helt själv i minst sju dygn. På denna föreläsning får du veta hur – kunskap som är lätt att bära, men livsviktig att ha.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till dig som vill vara bättre förberedd i händelse av någon form av samhällskris och vill veta hur du ska göra för att klara dig i minst sju dygn.

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet med kursen “Prepping – förberedd om krisen kommer” är att du ska få kunskap om hur du och personer i din närhet kan klara en situation när samhällets normala service och tjänster inte fungerar som vanligt. Du får lära dig hur du bäst förbereder dig i händelse av en kris, vilka produkter du bör ha hemma, hur du bör prioritera, människans basala behov, människans förväntade reaktionsmönster i ett krisläge, hur du hjälper dina anhöriga och medmänniskor. 

Innehåll

Vi går igenom följande områden: 

• Samhällets uppbyggnad och beredskap 
• Hoten mot samhälle och individ
• Samhällets sårbarhet
• Människans behov (fysiskt och mentalt). 
 Vad behövs för att överleva? Hur reagerar vi i kris? 
• Vad kan du göra för att skydda dig? 
• Hur du blir en prepper och överlevare. Hur du hjälper andra. 
• Frågestund

För mer detaljerad kursinformation  – se Bokningslänken för respektive kursdatum.