Torbjörn med sin friluftsutrustning

Ort: Se nedan!

3 timmar

390 SEK

Kungstensgatan 45, Stockholm

ej datum bestämt än kl 18:00 – 20:30

Norra Allégatan 6, Göteborg

22 April kl 18:00 – 20:30

Vad gör du om elen bryts och vattnet inte rinner i kranen? Om internet ligger nere? När vårt samhälle drabbas av kris, som extremt väder, smitta, it-attacker, olyckor eller militära konflikter, bör du ha överlevnadskunskap – men även känna till samhällets beredskap och sårbarheter.

Sverige har hittills varit förskonat men också vi kan drabbas. Här får du kunskap så att du och dina anhöriga klarar många dygn utan bland annat el, vatten, internet och andra funktioner som vi ofta tar för givna. Du får också lära dig om vilka fysiska och mentala behov människan har, hur vi fungerar i extrema situationer och vad du kan göra för att bli en överlevare.

Vi fokuserar också på en av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss – vår vilja att hjälpa varandra. Om en kris gör att samhället inte fungerar som vi är vana vid är det en stor trygghet, och kanske skillnaden mellan liv och död, att vara förberedd.

Regeringen har genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gått ut med uppmaningen att individen bör klara sig helt själv i minst sju dygn. På denna föreläsning får du veta hur – kunskap lätt att bära, livsviktig att ha.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till dig som vill vara bättre förberedd i händelse av någon form av kris och vill veta hur du ska göra för att klara dig i minst sju dygn.

Mål

Du kommer att få kunskap om hur du och personer i din närhet kan klara en situation när samhällets normala service och tjänster inte fungerar som vanligt. Du får lära dig hur du bäst förbereder dig i händelse av en kris, vilka produkter du bör ha hemma, hur du bör prioritera, människans basala behov, människans förväntade reaktionsmönster i ett krisläge, hur du hjälper dina anhöriga och medmänniskor. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Vi går igenom följande områden: 

• Samhällets uppbyggnad och beredskap 
• Hoten mot samhälle och individ
• Samhällets sårbarhet
• Människans behov (fysiskt och mentalt). 
 Vad behövs för att överleva? Hur reagerar vi i kris? 
• Vad kan du göra för att skydda dig? 
• Hur du blir en prepper och överlevare. Hur du hjälper andra. 
• Frågestund

 

För mer detaljerad kursinformation  – se Bokningslänken för respektive kursdatum.