Föreläsningar för er som vill bli bättre överlevare.

En krissituation kommer plötsligt och överraskande, i hemmet, på väg till jobbet, i friluftslivet eller på resan. Med metal förberedelse och överlevnadskunskap, kan du förbereda på att något oväntat kan inträffa.

Förstå vikten av att vara förberedd, mentalt, praktiskt och fysiskt för att hantera en kris. 

Hur reagerar du normalt i en akut krissituation? Lär dig att reagera handlingskraftigt och konstruktivt med enkla minnesregler.

Föreläsningarna kan genomföras både på svenska och engelska.

Ett brett spektra av egenupplevda erfarenheter blandas med teoretiska kunskaper på ett informativt men samtidigt lättsamt sätt.

Våra föreläsningar har följande rubriker och du kan läsa om innehåll längre ner:

  • överlevnad
  • krisberedskap
  • prepping

Omvärlden är mer osäker idag än på länge. Att din egen och din familjens trygghet är en självklarhet.

Kurserna kommer upp på sociala medier, hemsida och nyhetsbrev men går också att beställa för grupper se här

Torbjörn genomför en föreläsning om hur du kan förbereda dig för det oväntade
Torbjörn föreläser i samband med krisberedskapsveckan.
Ansvarig talare Torbjörn Selin

Krisberedskaps och överlevnadsexperten Torbjörn Selin har utbildat tusentals människor i överlevnad och kommuner, myndigheter, samt större företag i krisberedskap och krisledning. Torbjörn är utbildad av försvarsmakten och MSB och arbetar i dag professionellt inom ovanstående områden.

Några nämnvärda meriter är auktoriserad säkerhetschef i försvarsmaken, FN-tjänst, överlevnadsinstruktör,  utvecklare av nationella säkerhets och krisberedskapsfrågor

Torbjörn har praktisk stabserfarenhet från kriser i försvarsmakten, askmolnet från island, översvämning av Marks kommun och som stabschef vid den stora krisen Svegoyckan.

Under föreläsningarna presenterar Torbjörn  på ett trovärdigt, avslappnat,  lättsamt och humoristiskt sätt med bra kontakt med publiken. Det är allvarliga ämnen men att samtisigt träffsäkert kunna skämta ökar stämningen och entusiasmen att lyssna vidare.

Låt Torbjörn komma till er och förgylla er konferens med en intressant och minnesvärd föreläsning.

Läs mer om Torbjörn här

Våra föreläsningar

 Innehål respektive föreläsning

Överlevnad:

Hur du förbereder dig mentalt och praktiskt för äventyr i naturen. Hur du prioriterar åtgärder för att rädda dig själv om du hamnar i en överlevnadssituation.

Krisberedskap:

Hur samhället fungerar och inte fungerar vid kriser. Vad myndiheterna prioriterar för insatser, när kommer du prioriteras. Vilka typer av hot finns det som kan drabba oss alla. Hur ska du agera och hur kan du förbereda dig för en kris eller katastrof.

Prepping:

Föreläsningen utgår från krisberedskap och samhällets funktionalitet, men ger dig fördjupade kunskaper i hur du kan förbereda dig hemma för kriser och katastrofer. En prepper i våra ögon behöver inte vara en extremist som bor i en bunker, utan en förberedd riskmedveten och ansvarstagande medborgare som vill vara steget före och mer förberedd än de flesta andra.

Föreläsningar för allmänheten att boka

Krisberedskap Hemberedskap Prepping

Överlevnadskunskap (distans)