Följ oss på youtube, vi kommer i framtiden arbeta mer på mediet film… du kommer där få uppleva filmer som visar vad du får uppleva på våra kurser, ny kunskap och äventyr i vildmarken

Överlevnadskurs och första hjälpen

Lighting a fire

Vandringsteknik i teori och praktik

Första hjälpen i friluftslivet