Instruktör all in nature sweden
Instruktör all in nature sweden

Jurist från Stockholm, jobbat med bl.a. krishantering och säkerhetspolitik. Oanade och obanade vägar kan ofta lära en något nytt. Gillar psykologi och gruppdynamik och tror på att ha roligt, samarbeta och få utvecklas efter förmåga.

Egenskaper

  • Empatisk
  • Ambitiös
  • Positiv
  • Uthållig

Kompetens

  • Olika kurser inom överlevnad
  • Arbetat inom krisberedskap
  • Utbildning i fältsäkerhet inkl. akut omhändertagande av skadad

Övrigt

  • ”Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.” 

Recommended Posts