20210408_131357 liten

Plats, företrädelsevis sverige, men vi kan ordna andra länder också.

Kursens längd: Är upp till er. Men tre-fyra dagar är ett minimum.

Pris Efter överenskommelse.

Övrig information

Sommar, höst eller vinter. 

Frågor och bokning, kontakta info@allinnature.se

Vi planerar gemensamt ett äventyr i svenska fjällvärlden. Beroende på er tidigare erfarenheter, kunskaper och praktiska färdigheter anpassar vi en guidad fjällvandring eller fjälltur efter era villkor. Vi lägger upp en lämplig utbildning som förbereder er för äventyret.

 

Kursinnehåll

Det beror helt på era utgåndsvärden. Vi anpassar oss men kommer givetvis med goda förslag och idéer. Vi kan sova i stugor och fjällstationer likväl som i tält. Dagsetapperna och sträckning anpassar vi i dialog med er.

Vi kommer dock alltid garantera följande:

Kunskap –  få kunskaper och färdigheter för resten av livet som är värda något på riktigt i friluftslivet och i fjällen

Utmaningar – klara av saker som får er att växa

Naturupplevelser – fjällen är underbart vackra oavsett årstid

Gemenskap – alla i gruppen måste bidra, ingen står utanför, ni arbetar med kroppen under dagen och ni får känslan av ”vi klarade det” och en stärkt respekt för varandra och en starkare lagkänsla än innan ni kom till oss

Förkunskaper

Er grupp behöver inte ha några särskidda förkunskaper. Men vi kommer säkerställa att ni har fått den utbildning och håller de fysiska krav som krävs för att genomföra den fjällvandringen eller fjällturen som vi kommit överens om.

Det kan kräva månader av träning inför äventyret. Vi kommer att träffa er och lägga upp ett träningsprogram som ni måste uppfylla från ert håll. Vi gör en överenskommelse om detta.

Utrustning

Lätt, bekväm och hållbar utrustning kostar en hel del pengar. Vi hjälper till med tips, råd och även inköp för er räkning.

Det finns företag som lever på att hyra ut sådan utrustning också.

Säkerhet

Vi kommer alltid sätta säkerheten först. Om vi anser att vädret inte tillåter det vi planerat så måste vi anpassa längd, svårighet och tempo efter detta. Även er grupps fysiska och mentala förmåga kommer sätta gränser. Vi bedömer om er grupp klarar av det vi planerat, annars så kommer vi åter igen anpassa upplägget.

Vi har alltid med guide / guider, fjälledare,  som uppfyller fjällsäkerhetsrådets fastställda utbildningsnorm för den som professionellt skall guida i svensk fjällvärld.

Vi kommer förbehålla oss rätten att anpassa vår planerade tur efter ändrade förutsättningar eller om gruppen inte klarar av uppgiften. Även att i värsta fall avbryta av säkerheetsskäl.