20210408_131357 liten

Plats, företrädelsevis sverige

Kursens längd: Är upp till er.

Pris Efter överenskommelse.

Övrig information

Frågor och bokning, kontakta info@allinnature.se

Vi planerar gemensamt ett äventyr i svenska fjällvärlden. Beroende på er tidigare erfarenheter, kunskaper och praktiska färdigheter anpassar vi en guidad tur efter era villkor. Vi lägger upp en lämplig utbildning som förbereder er för äventyret.

Sommar, höst eller vinter. 

Kursinnehåll

Det beror helt på era utgåndsvärden. Vi anpassar oss men kommer givetvis med goda förslag och idéer.

Förkunskaper

Vi kommer alltid sätta säkerheten först. Om vi anser att vädret inte tillåter det vi planerat så måste vi anpassa längd, svårighet och tempo efter detta. Även er grupps fysiska och mentala förmåga kommer sätta gränser. Vi bedömer om er grupp klarar av det vi planerat, annars så kommer vi åter igen anpassa upplägget.