Torbjörn Selin

Beredskaps och överlevnadsexperten Torbjörn Selin har utbildat tusentals människor i överlevnad och utbildat kommuner, myndigheter, samt större företag i krisberedskap och krisledning. Torbjörn är utbildad av försvarsmakten och MSB och arbetar i dag professionellt inom både området beredskap och överlevnadsutbildning.

Några nämnvärda erfarenheter är auktoriserad säkerhetschef i försvarsmaken, FN-tjänst, överlevnadsinstruktör,  utveckling av nationella säkerhets och krisberedskapsfrågor och stabschefsarbete vid stora katastrofer.

Under föreläsningarna presenterar Torbjörn  på ett trovärdigt, avslappnat,  lättsamt och humoristiskt sätt. Det är allvarliga ämnen men att samtisigt träffsäkert kunna skämta ökar stämningen och fokus att lyssna vidare.

Låt oss komma till er konferens med en intressant och minnesvärd föreläsning.

Läs mer om Torbjörns öviga egensamker som utbildare inom överlevnad och friluftsliv här