Sjukvårdskurs, första hjälpen i naturen

Välkommen till en av Sveriges mest omfattande och prisvärda sjukvårdsutbildningar inom vildmarkssjukvård.

Antingen du färdas ensam eller i grupp kan rätt åtgärder vid skada eller sjukdom rädda liv.

Inga förkunskaper krävs samtidigt som kursen kommer gå in på en nivå som är avancerad nog att ge dig som redan har grunderna en bra repetition och många “aha”- upplevelser.

Fokus ligger på skador, olyckor och medicinska tillstånd som kan inträffa vid vistelse i naturen, men även situationer som kan uppstå vid transporter till och från dina aktiviteter samt i vardagslivet kommer att beröras. Vi utgår från Svenska HLR rådets utbildningsprogram i Första Hjälpen (baseras på de internationella riktlinjerna European and Resuscitation Council (ERC) 2015 och 2010 Programmet baseras även på International Federation of Red Cross and Red Crescent Sociétés, International First Aid and resuscitation guidelines 2011 samt American Heart Association och American Red Cross Guidelines for First Aid). Med fördjupning inom utvalda områden.

HLR RÅDET

Det är högt tempo, teori blandas med praktik och instuderingslitteratur skickas före kursstart för att möjliggöra högt tempo.

Kursen genomförs i samarbete med  företaget MilMED.

På grund av stort intresse har vi bestämt att satsa på två kurstillfällen 2019

Wilderness First aid första hjälpen i friluftslivet förstahjälpenkurs
Torbjörn förevisar avsnörsnde förband på Morakniv Adventure 2018.Fotograf:Angeliqa Mejstedt

Kort film från instagram:LÄNK

Innehåll:

 • L(C)-ABcDE, fokus på trauman
 • Planering och utrustning inför uppdrag.
 • Larmning
 • Organisera och agera på en olycksplats
 • Förebyggande sjukvård, så som fotvård
 • Förflyttning av skadad
 • Fixera benbrott med provisoriskt materiel
 • Hjärt-lungräddning med hjärtstartare
 • Kylskador
 • Tillämpningsövningar
 • Efter önskemål från ex jägare behandlas skottskador
 • Tourniquet
Skador och sjukdomar som berörs
Allergi, astma, epilepsi och diabetes, Förgiftningar, hjärt-kärl sjukdomar, kläm, buk, bröst och bäckenskador, skall, nacke och ryggskador, skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning, sår, skavsår, brännskador och kylskador.
L(C)ABcDE står för:
L – Livsfarligt läge
C – Catastrophic hemorrage
A –  Airways (with cervical spine control)
B – Breathing
c – Cirkulation
D – Disability
E – Exposure
(Läser man om kurser som kallas Wilderness/Outdoor Medicine, Wilderness/Outdoor First responder eller WiInderness/Outdoor First aid ser vi mycket stora likheter och anser att kursen på många områden vara direkt jämförbar.)
Förkunskaper: Inga.
I kursen ingår: Studiematerial, förbrukningsmateriel, gemensam middag lördag kväll, kursintyg. Instuderingsuppgifter kommer att skickas före kursstart för att vi ska spara tid och kunna arbeta ännu mer praktiskt.
Utbildare:
 Erik
 • Tjänstgjort som utbildningsledare på Svenska Röda Korset.
 • Legitimerad ambulanssjuksköterska samt fil.mag i pre-hospital akutsjukvård. Tjänstgör sedan 2007 som sjuksköterska inom ambulanssjukvården.
 • Innehar aktuell certifiering i Röda Korsets hela första hjälpen utbud samt genomgått grund, vidareutbildning och handledarutbildning.
 • genomgått HLR rådets instruktörsutbildning i Avancerad HLR samt D-HLR. Huvudinstruktör inom barn / vuxen HLR samt Första hjälpen.
 • Erik är också verksam som sjuksköterska och instruktör inom försvarsmakten och har genomgått försvarsmaktens instruktörs utbildning i TOS (Taktiskt Omhändertagande av Stridsskadad) och sjukvårdsinstruktörskurs GMU/GU+F (Grundläggande Militär Utbildning / Grundläggande utbildning – Frivilliga) Erik har också gjort utlandstjänst som sjukvårdare.
 • Genomgått BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support) samt TCCC (Tactical Combat Casualty Care)
 • Verkat som HLR, första hjälpen och sjukvårdsinstruktör sedan år 2000.
Torbjörn
 • Överlevnadsinstruktör i försvarsmakten sedan 2001 och svenska överlevnadssällskapet sedan 2007.
 • Är utbildad militär gruppsjukvårdare sedan 1998.
 • HLR instruktör vuxen / barn samt förstahjälpeninstruktör enligt HLR rådet.
 • Många års erfarenhet av sjukvård i praktiken vid utbildningar, kurser och från olika äventyr. Från anafylaktisk chock till lokala kylskador, allmän nedkylning och sårskador.
 • Gedigen erfarenhet av att använda tillfällig utrustning i fält.
 • Riskvärdering inför kurser och äventyr i naturen.
Biträdande instruktörer och figuranter kommer att hjälpa till inom vissa områden.
Datum och tid:
2019 
Tillfälle 1 18  juli 2019 kl 13:00 till 21 juli 2019 kl 16:00
Tillfälle 2 29 augusti 2019 kl 13:00 till 1 september 2018 kl 16:00
Om anmälningslänken inte fungerar, prova en annan webläsare annars maila namn, telefonnummer, adress och mailadress till info@allinnature.se Ange vilken kurs det gäller.

Anmälan senast 14 dagar före kurstillfället.

Omfattning: Kursen omfattar 29 timmar lektioner och övningar samt minst 5 timmar självstudier inför kursen, (inget hindrar att du läser på ännu mer i studiematerialet).

Plats: STF Pelikanen, Storsjön, Viskafors

Utrustning att ta med: Oömma, tillräckligt varma och regntåliga kläder för moment utomhus. Övernattningsprylar i eget tält eller hängmatta några platser finns i lektionssalen om du vill. Din “vanliga” friluftsutrustning som du ska bära med dig vid praktiska moment.

Mat: Lördag kväll ingår en grillmiddag. Kursdeltagare medför och tillagar i övrigt sin egen mat. Kylskåp, och litet kök finns.

Det finns också möjlighet att köpa till varm lunch varje dag för 300 kronor, det är utöver kursen och du kryssar i detta i anmälan. Maten levereras från http://www.hasthoven.com

Kursavgift: 3995kr

Betalning: Efter anmälan och meddelande om att det finns plats kvar på kursen skickas en faktura. Vid mottagen betalning är anmälan slutgiltig. Fram till två veckor före kursstart betalas avgiften tillbaka (förutom en anmälningsavgift om 500 kr) om du inte kommer deltaga, fjorton dagar och närmare återbetalas halva avgiften på grund av fasta kostnader och bokningar (förutom en anmälningsavgift om 500 kr).

Deltagarantal: max 16

Sjukvårdskurs L(C)ABcDE
Trafikolycka, på väg till äventyret inträffar det som inte får hända.
Överlevnadskurs vital utbildning i första hjälpen L(C)ABcDE
Yxa i benet, en situation som tyvärr inträffar då och då.

Sjukvårdskurs LABCDE

Drunkningsolycka, att kunna HLR är en del av kursen.

Sjukvårdskurs, L(C)ABcDE benbrott
Reponera ettbrutet ben, moment genomförs i lektionssalsmiljö likväl som utomhus.
Överlevnadskurs, sjukvård är en vital del av kunskaperna.
Brännskadad av ett spritkök som läckt ut.
Sjukvårdskurs Överlevnadskurs Första Hjälpen
På engelska kallar vi kursen Wilderness Advanced First Aid

Kursen går att beställa till ditt företag. 2017 genomförde vi en specialdesignad kurs i kombination med överlevnad för E. ON och dess personal som reser till avlägsna platser i världen för att mäta vindförhållanden.