Överlevnadsämnet, överlevnadsföreläsning, annorlunda föreläsning på konferensen

Föreläsning för 44Hv bataljonen, 250 personer 2018

Bjud konferensen på en annorlunda och intressant föreläsning.

Vill du veta mer om överlevnad?

Hur tänker en överlevare?

Hur hanterar du bättre en överlevnadssituation?

Hur kan du förbereda dig?

Egenupplevda erfarenheter blandas med teoretiska kunskaper. Torbjörn har under 18 år utbildat över tusen personer i överlevnad under årets alla årstider, han är nyfiken och alltid villig att lära sig nytt. Sällan lämnas något åt slumpen och fakta källgranskas. Torbjörn presenterar på ett trovärdigt och samtidigt lättsamt och humoristiskt sätt med bra kontakt med publiken när han delar med sig av sin samlade erfarenhet.

Tid: 1 timma och uppåt

Deltagarantal: obegränsat

Pris: Offert lämnas gärna på begäran. Föreläsning, resa och uppehälle faktureras.

Plats: Där du vill ha den

Kontakt:  info@allinnature.se

Överlevnadsföreläsare, överlevare föreläser,
Föreläsningar kan precis som våra överlevnadskurser genomföras utomhus.