Välkommen till en av Sveriges mest omfattande och prisvärda sjukvårdsutbildningar inom vildmarkssjukvård.

Antingen du färdas ensam eller i grupp kan rätt åtgärder vid skada eller sjukdom rädda liv.

Inga förkunskaper krävs samtidigt som kursen kommer gå in på en nivå som är avancerad nog att ge dig som redan har grunderna en bra repetition och många ”aha”- upplevelser.

Fokus ligger på skador, olyckor och medicinska tillstånd som kan inträffa vid vistelse i naturen, men även situationer som kan uppstå vid transporter till och från dina aktiviteter samt i vardagslivet kommer att beröras. Vi utgår från Svenska HLR rådets utbildningsprogram i Första Hjälpen (baseras på de internationella riktlinjerna European and Resuscitation Council (ERC) 2015 och 2010 Programmet baseras även på International Federation of Red Cross and Red Crescent Sociétés, International First Aid and resuscitation guidelines 2011 samt American Heart Association och American Red Cross Guidelines for First Aid). Med fördjupning inom utvalda områden.

Det är högt tempo, teori blandas med praktik och instuderingslitteratur skickas före kursstart för att möjliggöra högt tempo.

Kursen genomförs i samarbete med  företaget MilMED.

OBS kursen är fulltecknad, men det finns ett kösystem. Dessutom försöker vi att ordna ytterligare ett kurstillfälle om det blir tillräckligt många i kön!!!

Innehåll:

 • L(C)-ABcDE, fokus på trauman
 • Planering och utrustning inför uppdrag.
 • Larmning
 • Organisera och agera på en olycksplats
 • Förebyggande sjukvård, så som fotvård
 • Förflyttning av skadad
 • Fixera benbrott med provisoriskt materiel
 • Hjärt-lungräddning med hjärtstartare
 • Kylskador
 • Tillämpningsövningar
 • Efter önskemål från ex jägare behandlas skottskador
 • Tourniquet
Skador och sjukdomar som berörs
Allergi, astma, epilepsi och diabetes, Förgiftningar, hjärt-kärl sjukdomar, kläm, buk, bröst och bäckenskador, skall, nacke och ryggskador, skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning, sår, skavsår, brännskador och kylskador.
L(C)ABcDE står för:
L – Livsfarligt läge
C – Catastrophic hemorrage
A –  Airways (with cervical spine control)
B – Breathing
c – Cirkulation
D – Disability
E – Exposure
(Läser man om kurser som kallas Wilderness/Outdoor Medicine, Wilderness/Outdoor First responder eller WiInderness/Outdoor First aid ser vi mycket stora likheter och anser att kursen på många områden vara direkt jämförbar.)
Förkunskaper: Inga.
I kursen ingår: Studiematerial, förbrukningsmateriel, gemensam middag lördag kväll, kursintyg. Instuderingsuppgifter kommer att skickas före kursstart för att vi ska spara tid och kunna arbeta ännu mer praktiskt.
Utbildare:
 Erik
 • Tjänstgjort som utbildningsledare på Svenska Röda Korset.
 • Legitimerad ambulanssjuksköterska samt fil.mag i pre-hospital akutsjukvård. Tjänstgör sedan 2007 som sjuksköterska inom ambulanssjukvården.
 • Innehar aktuell certifiering i Röda Korsets hela första hjälpen utbud samt genomgått grund, vidareutbildning och handledarutbildning.
 • genomgått HLR rådets instruktörsutbildning i Avancerad HLR samt D-HLR. Huvudinstruktör inom barn / vuxen HLR samt Första hjälpen.
 • Erik är också verksam som sjuksköterska och instruktör inom försvarsmakten och har genomgått försvarsmaktens instruktörs utbildning i TOS (Taktiskt Omhändertagande av Stridsskadad) och sjukvårdsinstruktörskurs GMU/GU+F (Grundläggande Militär Utbildning / Grundläggande utbildning – Frivilliga) Erik har också gjort utlandstjänst som sjukvårdare.
 • Genomgått BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support) samt TCCC (Tactical Combat Casualty Care)
 • Verkat som HLR, första hjälpen och sjukvårdsinstruktör sedan år 2000.
Torbjörn
 • Överlevnadsinstruktör i försvarsmakten sedan 2001 och svenska överlevnadssällskapet sedan 2007.
 • Är utbildad militär gruppsjukvårdare sedan 1998.
 • HLR instruktör vuxen / barn, enligt HLR rådet.
 • Många års erfarenhet av sjukvård i praktiken vid utbildningar, kurser och från olika äventyr. Från anafylaktisk chock till lokala kylskador, allmän nedkylning och sårskador.
 • Gedigen erfarenhet av att använda tillfällig utrustning i fält.
 • Riskvärdering inför kurser och äventyr i naturen.
Biträdande instruktörer och figuranter kommer att hjälpa till inom vissa områden.
Datum och tid: 20 juli 2018 kl 09:00 till 22 juli 2017 kl 15:00
Omfattning: Kursen omfattar 26 timmar lektioner och övningar samt ca 4 självstudier inför kursen, (inget hindrar att du läser på ännu mer i studiematerialet).

Plats: Guttasjön, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds övningsanläggning. WC och dusch finns på platsen. Vägbeskrivning följ länken: Guttasjön

Utrustning att ta med: Oömma, tillräckligt varma och regntåliga kläder för moment utomhus. Övernattningsprylar i en lektionssal eller eget tält om du vill. Din ”vanliga” friluftsutrustning som du ska bära med dig vid praktiska moment.

Mat: Lördag kväll ingår en grillmiddag. Kursdeltagare medför och tillagar i övrigt sin egen mat. Kylskåp, frys och komplett kök finns.

Det finns också möjlighet att köpa till en varm lunch på fredagen kall lunch på lördag-söndag för 270 kronor, det är utöver kursen och du kryssar i detta i anmälan. Bröd och dricka ingår och vi ordnar så att maten levereras till kursplatsen.

Anmälan: Klicka på ANMÄLAN

Om anmälningslänken inte fungerar, prova en annan webläsare annars maila namn, telefonnummer, adress och mailadress till info@allinnature.se Ange vilken kurs det gäller.

Anmälan senast 14 dagar före kurstillfället.

Kursavgift: 3750kr (faktura kommer 2018)

Betalning: Efter anmälan och meddelande om att det finns plats kvar på kursen skickas en faktura. Vid mottagen betalning är anmälan slutgiltig. Fram till två veckor före kursstart betalas avgiften tillbaka (förutom en administrativ avgift om 150kr) om du inte kommer deltaga, därefter återbetalas halva avgiften på grund av fasta kostnader och bokningar.

Deltagarantal: max 16

Sjukvårdskurs L(C)ABcDE
Trafikolycka, på väg till äventyret inträffar det som inte får hända.
Överlevnadskurs vital utbildning i första hjälpen L(C)ABcDE
Yxa i benet, en situation som tyvärr inträffar då och då.

Sjukvårdskurs LABCDE

Drunkningsolycka, att kunna HLR är en del av kursen.

Sjukvårdskurs, L(C)ABcDE benbrott
Reponera ettbrutet ben, moment genomförs i lektionssalsmiljö likväl som utomhus.
Överlevnadskurs, sjukvård är en vital del av kunskaperna.
Brännskadad av ett spritkök som läckt ut.
Sjukvårdskurs Överlevnadskurs Första Hjälpen
På engelska kallar vi kursen Wilderness Advanced First Aid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursen går att beställa till ditt företag. 2017 genomförde vi en specialdesignad kurs i kombination med överlevnad för E. ON och dess personal som reser till avlägsna platser i världen för att mäta vindförhållanden.

 

Gilla All in Nature SWEDEN på Facebook

All in Nature SWEDEN på facebook, gilla oss!