Överlevnadskurs överlevnadsutbildning överlevare överleva stop
Nödbivack för klara en natt innan du förflyttar dig vidare mot räddningen.

 

Överlevnad handlar om kunskaper,  färdigheter och mental inställning. Att i förväg veta hur du undviker att försätta dig i en allvarlig situation är en av grundförutsättningarna. Att vara förtänksam, att undvika onödiga risker och att vid rätt tillfälle medföra rätt utrustning.  Ämnet är brett och omfattande, men man kan på några dagar lära sig en grund att stå på. Vill man bli riktigt duktig får man öva och åter öva på de kunskaper och färdigheter man behöver för att överleva om den värsta situationen skulle inträffa. Samma sak gäller den mentala biten, man måste ha en inställning att inte se lätt på de risker man utsätter sig för. Vid en överlevnadssituation är psykets makt över kroppen också mycket viktig för att öka chanserna att överleva.

Det finns kunskaper att lära sig och färdigheter att träna på. Nedan följer en sammanfattande rubricering av de ämnen vi håller utbildningar inom.

Exempel på utbildningsmoment:

Planering inför ett äventyr: Att anpassa resan efter din och gruppens förmåga. Att planera väl och minimera risker. Att meddela omgivningen vart du ska.

Hur du undviker en överlevnadssituation: Att inte hamna i (försätta dig i) en situation där du riskerar att dö, är det säkraste sättet att överleva…

Psykets betydelse: Första svårigheten är att acceptera att du är i en överlevnadssituation. Sedan måste du bearbeta din rädsla och fortsatt ha en stark vilja att kämpa och aldrig ge upp! 

Skydd för elementen: Hitta lä, skydd för regn, bygga bivacker…

Eld: Hur man gör upp eld med uråldriga till moderna hjälpmedel. Hur man hittar brännbart material…

Orientering: Karta och kompass. Hitta riktning med hjälp av tecken i naturen…

Vatten: Kroppen behöver vatten inom dagar, hur man hittar och renar vatten…

Sjukvård: Hur du behandlar vanliga skador och sjukdomar. Hur du förbereder och behandlar dina fötter vid marsch…

Fysiologi: Vad kroppen behöver, bränsle, näring, vatten och sömn…

Hanterakniv, såg och yxa: Hantera verktygen utan att skada dig, slipa bryna och strigla för att återskapa skärpa…

Marschträning: Förbered dig för lång marsch. Raster, fotvård, ledarskap…

Utrustning och materialval: Friluftsutrustningen, sovsäckar, tält, liggunderlag, ryggsäckar…

Kläder: Flerlagersprincipen, val av plagg…

Matlagning: Gamla metoder så som kokgrop, rökning, halstring eller modernare med stekning och kokning…

Kyla: Utbildning i hur du ska bete dig i kallt klimat. Om lokala kylskador och allmän nedkylning…

Värme: Hur du förhindrar värmeutmattning och värmeslag..

Jakt och fiske: Efter långvarig svält måste du skaffa föda, proteiner och fett kommer att behövas. Just nu genomför vi endast mycket grundläggande utbildningar med enkla redskap.

Om inte en kurs som du känner lockar just dig, tveka inte att kontakta info@allinnature.se  för en dialog om en privat utbildning efter dina önskemål.

Överlevnadskurs överlevnadsutbildning överlevare överleva stop
Strumporna torkas, fötterna får tina upp och vatten kokar i grytan. Praktiska moment är en stor del av alla överlevnadskurser.