Skogen är vårt klassrum. Överlevnadsfilosofi

Länk till våra KURSER

Ledord K.U.N.G

Kunskap: Så mycket som möjligt av de kunskaper vi förmedlar är erfarenhetsbaserade eller vetenskapligt bevisade. Det mesta har vi upplevt själva eller hört berättas av andra överlevnadsinstruktörer som själva testat det. Vi använder oss också av kunskaper från böcker, men är vi det minsta tveksamma så får du veta att “det sägs att…” eller “den här författaren säger…” men att vi inte till 100% kan gå i god för allt. Därefter får du liksom vi göra en bedömning om du vill ta till dig just detta.

Vi jobbar också med att ifrågasätta gamla sanningar, dels genom att pröva dem själva och dels genom vår nära kontakt med Svenska Överlevnadssällskapet där vi är delaktiga i vetenskapligt förankrad forskning inom ämnet. Vi deltar på internationella konferenser för att lära oss mer, samt går på många kurser både inom och utom landet för att du ska få en så bred och samlad kompetens som det bara är möjligt.

Utmaningar: Vi vill att du ska få känna och uppleva sådant du kanske aldrig varit i närheten av förut. Att klara den där kalla natten, att arbeta effektivt fast du är hungrig, att samarbeta i en tillfälligt sammansatt grupp med främmande människor, att hantera kyla, väta, värme, mygg, svett, blod och tårar.

Något långt ifrån den skyddade och “overkliga” miljön i TV-soffan eller i den urbana miljön. Detta ska du få uppleva samtidigt som du känner dig fullkomligt trygg och ger oss förtroendet att guida dig genom en personlig resa.

Naturupplevelse: Vacker, hänförande, lockande, skrämmande, inbjudande, varm, kall, ljus, mörk, sol, regn, vind, lä, skog, sjöar, åar, djur, växter, lugn, temperamentsfull… mot dig? Nej! Naturen är vad den är, det är upp till dig att njuta av den, att känna den, att bemästra den, att anpassa dig efter den och att leva i den… Naturen…

Gemenskap: Att uppleva alla utmaningar och nära naturen- ögonblick, svettas, kämpa, lyckas, med andra skapar på väldigt kort tid starka band med både nya som gamla bekantskaper. Vi vill att du ska få känna glädjen av ett fungerande lagarbete, teamwork.

 

Ämnet överlevnad

Överlevnad handlar om kunskaper,  färdigheter och mental inställning. Att i förväg veta hur du undviker att försätta dig i en allvarlig situation är en av grundförutsättningarna. Att vara förtänksam, att undvika onödiga risker och att vid rätt tillfälle medföra rätt utrustning.  Ämnet är brett och omfattande, men man kan på några dagar lära sig en grund att stå på. Vill man bli riktigt duktig får man öva och åter öva på de kunskaper och färdigheter man behöver för att överleva om den värsta situationen skulle inträffa. Samma sak gäller den mentala biten, man måste ha en inställning att inte se lätt på de risker man utsätter sig för. Vid en överlevnadssituation är psykets makt över kroppen också mycket viktig för att öka chanserna att överleva.

Det finns kunskaper att lära sig och färdigheter att träna på. Nedan följer en sammanfattande rubricering av de ämnen vi håller utbildningar inom.

Exempel på utbildningsmoment:

Planering inför ett äventyr: Att anpassa resan efter din och gruppens förmåga. Att planera väl och minimera risker. Att meddela omgivningen vart du ska.

Hur du undviker en överlevnadssituation: Att inte hamna i (försätta dig i) en situation där du riskerar att dö, är det säkraste sättet att överleva…

Sjukvård: Hur du behandlar vanliga skador och sjukdomar. Hur du förbereder och behandlar dina fötter vid marsch…

Psykets betydelse: Första svårigheten är att acceptera att du är i en överlevnadssituation. Sedan måste du bearbeta din rädsla och fortsatt ha en stark vilja att kämpa och aldrig ge upp! 

Skydd för elementen: Hitta lä, skydd för regn, bygga bivacker…

Överlevnadskurs överlevnadsutbildning överlevare överleva stop
Nödbivack för klara en natt innan du förflyttar dig vidare mot räddningen.

 

Eld: Hur man gör upp eld med uråldriga till moderna hjälpmedel. Hur man hittar brännbart material…

Orientering: Karta och kompass. Hitta riktning med hjälp av tecken i naturen…

Vatten: Kroppen behöver vatten inom dagar, hur man hittar och renar vatten…

Fysiologi: Vad kroppen behöver, bränsle, näring, vatten och sömn…

Hanterakniv, såg och yxa: Hantera verktygen utan att skada dig, slipa bryna och strigla för att återskapa skärpa…

Marschträning: Förbered dig för lång marsch. Raster, fotvård, ledarskap…

Utrustning och materialval: Friluftsutrustningen, sovsäckar, tält, liggunderlag, ryggsäckar…

Kläder: Flerlagersprincipen, val av plagg…

Matlagning: Gamla metoder så som kokgrop, rökning, halstring eller modernare med stekning och kokning…

Kyla: Utbildning i hur du ska bete dig i kallt klimat. Om lokala kylskador och allmän nedkylning…

Överlevnadskurs överlevnadsutbildning överlevare överleva stop
Strumporna torkas, fötterna får tina upp och vatten kokar i grytan. Praktiska moment är en stor del av alla överlevnadskurser.

 

Värme: Hur du förhindrar värmeutmattning och värmeslag..

Jakt och fiske: Efter långvarig svält måste du skaffa föda, proteiner och fett kommer att behövas. Just nu genomför vi endast mycket grundläggande utbildningar med enkla redskap.

Ätliga- samt nyttoväxter: Kolhydrater, fibrer, vitaminer, mineraler och kolhydrater, ibland även proteiner och fett är det vi hittar i våra växter. Det finns hundratals så kallade nyttoväxter och att kunna identifiera, bereda och använda väl valda av dem kan hjälpa dig både psykiskt och fysiskt. Ett avkok säljbark med salicylsyra som är ursprunget till acetylsalicylsyra som har både smärtlindrande och febernestättande genskaper kan komma väl till pass. Tallbarrens C-vitamin för känsliga slemhinnor också.