Överlevnadsutbildning överlevnadskurs överlevare överlevnad
Överlevnadsinstruktör i både försvarsmakten och Svenska Överlevnadssällskapet

 

Jag som är huvudinstruktör, grundare och ägare av All in Nature SWEDEN heter Torbjörn Selin.

Det finns många som kallar sig för överlevnadsexperter, jag vill hävda att jag har lång och bred erfarenhet men någon ”expert” vet jag inte när man blir. Jag har dock två dokumenterade utbildningar där jag av Svenska försvarsmakten och Svenska överlevnadssällskapet har rätten att titulera mig Överlevnadsinstruktör.

Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv utbildat människor i utomhusmiljö under alla förhållanden och ser en sann glädje i att dela med mig av mina kunskaper. De senaste 16 åren har jag riktat mot överlevnad utbildat över 1000 personer, militärer, civila, gamla, unga, företag m.m.

Att ha en  lättsam stämning, uppmuntra dialog och vara lyhörd för gruppens unika behov är några av mina styrkor som utbildare. Jag lyssnar gärna och lär mig av alla kursdeltagares erfarenheter, det finns alltid något nytt att lära vid varje kurstillfälle.

Basen i min kompetens kommer från ett stort friluftsintresse och 14 år ”i det gröna” som officer och militär i armén.

Överlevnadskurs överlevnadsutbildning

Instruktörsmärke försvarsmaktens överlevnadsinstruktörer.

I försvaret genomförde jag en fem veckor lång överlevnadsinstruktörskurs. Vi genomförde många praktiska dygn svältande i skogen, ensamdygn i Lappesuando med över 38 minusgrader. Även en del militär specifik överlevnadsteknik så som flykt och fångövningar.

Att själv ha upplevt och genomfört alla moment som någon elev får genomgå är en stor fördel när det gäller att förstå elevens reaktioner. Att anpassa nivån och vara flexibel är ett måste utifrån förutsättningar både i väder och elevernas kunskap, vilja och förmåga att lösa sin situation ”där ute”.

SÖS instruktörsmärke, svenska överlevnadssällskapet,Överlevnadskurs överlevnadsutbildning

Instruktörsmärke svenska överlevnadssällskapet.

För att bli instruktör i sällskapet krävs det att man följer föreningens utbildningsplan för instruktörer, man ska under en grundkurs barmark granskas och godkännas av ”äldre” instruktörer

Sedan 2008 har jag som instruktör i svenska överlevnadssällskapet regelbundet utbildat deltagare vid grundkurs barmark. 2014 blev jag styrelsemedlem och utbildningsansvarig i sällskapet. I sällskapet finns Sveriges främsta överlevnadsexperter, var och en inom sina områden, att regelbundet genomföra utbildningar tillsammans och själv kunna bidra är mycket lärorikt och utvecklande, vi jobbar mycket med kvalitetssäkring och utvärdering av dessa kurser för att hålla så hög nivå som möjligt.

Min arbetsgivare till vardags.
Min förra arbetsgivare under fem år.

 

Jag arbetade under fem år som krisberedskapshandläggare med stöd inom utbildning, övning och nätverkande till sex kommuner.  Målet var att kommunernas krisberedskap ska vara så bra den bara kan. Jag satt under den perioden i Sveriges Kommuner och Landstings nationella nätverk för krisberedskap NKK där vi arbetade med följande frågor:

  • verka för utveckling av krisberedskapssystemet
  • samla och förmedla kommunernas behov avseende krisberedskap till SKL
  • förankra SKL:s policyförslag hos kommunerna
  • vara ett forum för ömsesidigt lärande mellan kommunerna
  • vara ett forum för kommunikation mellan kommunerna och de statliga myndigheterna, samt andra aktörer

Jag har mycket goda kunskaper i samhällets möjligheter och sårbarheter gällande krisberedskap. Jag har mängder av utbildningar i MSB regi gällande övningsplanering, stabsmetodik och samverkan.

Just nu har jag börjat en anställning på Svenska Ledargruppen där vi arbetar med Arbetsmiljö, Brandskydd, krisberedskap och säkerhet.

Bild från moraknivs facebook 20150202.
Bild från moraknivs facebook 20150202.

Jag är ”Outdoor abassadör” åt morakniv, vilket innebär att jag har förmånen att vare med och utveckla nya knivar och testa kommande modeller innan de lanseras.

Torbjörn föreläser om användbar ved under en endagskurs 2014

Beskriva och förklara, förmedla kunskaper.

Överlevnadsutbildningens grundmoment, eld, måste övas under alla årstider.
Först visa och instruera, sedan övar deltagarna färdigheter.

 

 

Tältafjället

Jag har genomfört fjällmarscher med övernattning i snön vid flertalet tillfällen bland annat vid riksgränsen. På bilden syns vårt insnöade tält vid Björkliden. Under natten tilltog vinden och ett snöfall kom över oss. På morgonen, var det kallt och fortsatt blåsigt. Kängorna fick tinas upp av kroppsvärme innan de gick att få på. Under tiden vi grävde och packade ihop tälten i pulkorna fick en vän en lokal kylskada på näsan, den var helt vit och en istapp hade bildats på näsan. En hand som värmde och därefter täckande klädsel räddade honom från bestående skador.

 

Överlevnadssituation vinter

Isvaksbad för att förbereda sig för om man går igenom isen.

18 minus i luften vid sjön i Grövelsjön, jag som överlevnadsinstruktör hoppade i först och visade hur man ska göra. Momentet genomfördes i samband med utbildning av ungdomar från södra Sverige. Du kan läsa mer om hur ungdomarna hade det vid utbildningen HÄR

 

Ut(e)maningen 2016

Under ett år sov jag ute en natt i veckan, läs om min ut(e)maning genom att klicka HÄR

överlevnadsinstruktör överlevnadskurs
Läs om min artikel om en vandring till Kebnekaise med min dotter 2017 HÄR
Överlevnadsinstruktör Torbjörn Selin intervju
En intervju om överlevnad från Bohus Fästning: klicka HÄR  Foto: Anders Ternesten

 

Survival course, Överlevnadskurs med volvo cars.
Volvo cars hälsade på oss och spelade in ett avsnitt i sin serie ”Volvo Cars Explorers”, länk till INTRO (vårt avsnitt kommer i höst)

 

Överlevnadskurs, intervju
Intervju med Torbjörn Selin under BAS 2, 2017. LÄNK 
Överlevnadskurs, överlevnadsinstruktör Torbjörn Selin All in Nature SWEDEN
Reportage Borås Tidning, Överlevnadskurs BAS 2017 (Förstasidan och dubbeluppslag)